Novo v Sloveniji »RENT A KADROVNIK«

POSLANSTVO SODOBNEGA KADROVSKEGA STROKOVNJAKA je vse bolj v strateški in podporni, ter svetovalni funkciji vodstva.
Kadrovska dejavnost ni več le operativna dejavnost, temveč vedno bolj strateška dejavnost, ki obsega analiziranje, načrtovanje, vodenje in spremljanje kadrov. Tako postaja ključen dejavnik pri razvoju podjetja, vsekakor pa mora biti njena strategija pravilno zasnovana.

Takoj za razvojem nove tehnologije, postaja raven strokovnega znanja in mehkih veščin eden izmed ključnih dejavnikov povečevanja konkurenčnosti. Kadrovsko funkcijo izvajajo delno kadrovski in delno vodilni delavci. 
Kadrovska dejavnost ima v organizaciji poslovanja enakovredno mesto med drugimi poslovnimi področji. Kar nekaj časa je veljalo, da je ukvarjanje s kadri predvsem formalne narave in da se je treba z njimi ukvarjati le zaradi vodenja različnih evidenc in pregledov ter zaradi predpisov. Trend ukvarjanja s kadri že dobro desetletje v Sloveniji počasi, a vztrajno narašča. Pri mnogih organizacijah predstavlja človeški kapital največji del njihove vrednosti. Zato bi bilo nesmiselno, da bi strateško pristopali k organizaciji vseh temeljnih funkcij podjetja (npr. prodaja, marketing, finance), pri tem pa pozabili na strateški pristop pri delu s kadri.

KAJ VAM OMOGOČA ZUNANJA KADROVSKA PODPORA PIOS, KI JE STROKOVNO USPOSOBLJENA?

 • Doseganje konkurenčne prednosti
 • Ohranjanje konkurenčne prednosti
 • Večjo fleksibilnost podjetja
 • Večjo učinkovitost
 • Boljšo osredotočenost na osnovno dejavnost podjetja
 • Prihranek stroškov (nižja fluktuacija kadrov niža stroške, za manjša podjetja samostojni notranji kadrovnik ni rentabilen)
 • Pridobitev novih idej in znanj
 • Dostop do zunanjih strokovnjakov z nižjo investicijo, kot če bi imeli lastne usposobljene strokovnjake
Prihodnost uspešnih podjetij je v ukvarjanju s sodelavci s pomočjo zunanje neodvisne strokovne podpore

KAJ VAM NUDI ZUNANJI KADROVNIK?

 • Ima poglobljeno znanje psihologije, transakcijske analize ter ved, ki podpirajo razumevanje delovanja človeka kot celote,
 • Ima znanje in izkušnje z metodami osebnega in poslovnega coachinga, mentoriranja,
 • Ima izkušnje in optimalne rešitve pri izboru kadrov, testiranju kadrov,
 • opravljanja redne in izredne razgovore z vašimi sodelavci,
 • vodjem je v podporo pri upravljanju s konfliktnimi situacijami, in dopolnjuje kompetence in veščine vodij za koristno rešitev situacij
 • svetuje pri sistemu nagrajevanja, ocenjevanja delovne uspešnosti in motiviranja sodelavcev
 • organizira, koordinira oz. izvaja usposabljanja za razvoj zaposlenih
 • analizira delovna mesta
 • podpira organizacijo pri učinkovitem komuniciranju in informiranju
 • podpora organizacijo pri sistematizaciji dela

Hiter tempo je pustil pečat tudi na poslovnem področju. Težje ohranjamo prednosti naše dejavnosti in zato se je začel razvijati tako imenovan »outsourcing«, to pomeni zunanja podpora strokovnjakov. Tudi kadrovska dejavnost sodi v vedno več slovenskih podjetjih med delno notranje in prav tako zunanje storitve. Med tem ko večja podjetja zaposlujejo svoje lastne kadrovnike in dodajajo še zunanje kadrovnike kot specialiste, pa manjša podjetja in obrtniki zaradi nerentabilnosti notranjega kadrovnika, najemajo le zunanje strokovnjake iz področja upravljanja s kadri.

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si