Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu je glavna skrb vsakega zaposlenega in odgovornega delodajalca. NE ČAKAJTE NA OBISK INŠPEKTORJA!
Nespoštovanje pravil in določil varstva pri delu s strani delavca slabo vpliva na njegovo zdravje in posledično slabo vpliva na podjetje, v katerem je zaposlen.
Delodajalec mora v okviru varstva pred požarom izvajati naslednjeORGANIZACIJSKE IN TEHNIČNE UKREPE
– usposabljanje zaposlenih – izdelava požarnega reda – izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pregledi in preizkušanja vgrajenih sistemov požarne zaščite in drugo.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU Naredi prvi korak do elitnega zdravja
Neizpodbitno dejstvo je, da je zdravje preveč dragoceno, da bi ga zapravili. Žal se tega prevečkrat zavemo prepozno - šele ko nastopijo težave. Ne bodi med tistimi, ki samo analizirajo in planirajo temveč stopi v akcijo! Ste delodajalec ali fizična oseba? Ni važno!
Objavljen je nov razpis JP ASI 2019 za razvoj kadrov, namenjen usposabljanju/izobraževanju
Financirajo stroške v višini 100%! VLOGO ZA RAZPIS VAM PRIPRAVIMO BREZPLAČNO

Kako pravilno urediti področje PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

1
Za uspešno promocijo zdravja na delovnem mestu je potreben pravilen pristop. Najprej je potrebno izvesti analizo stanja v podjetju.
2
Učinkovit plan promocije zdravja na delovnem mestu se pripravi na podlagi prvega koraka – izvedenih analiz.
3
Tudi zakonodaja veleva, da je potrebno meriti učinkovitost plana promocije zdravja na delovnem mestu.