RAZVIJAMO ČLOVEŠKE POTENCIALE

Podpiramo vas na poti do rešitev

Izobraževanja | Usposabljanja | Delavnice | Kadrovska podpora | Coachingi | Treningi | Online | Teambuilding

TRENINGI IN COACHINGI NA DELOVNEM MESTU – dober tim postane uspešen šele, ko deluje v sinergiji
INDIVIDUALNI RAZVOJ IN NAPREDEK MANAGERJEV – individualni poslovni coachingi in treninigi
ZUNANJA KADROVSKA PODPORA VODSTVA IN VAŠIH SODELAVCEV
ODPRTE DELAVNICE ZA UDELEŽENCE IZ RAZLIČNIH PODJETIJ
IZVAJAMO ONLINE USPOSABLJANJA ZA MANAGEMENT IN ZAPOSLENE
TEAM BONDING
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Usposabljanja za razvoj
kadra & podjetja

Investicija v pridobivanje kompetenc zaposlenih je izjemnega pomena in z vlaganjem v vaše zaposlene se uvrščate med najperspektivnejša podjetja.

Po usposabljanju usvojite kompetence sodo-bnega vodje, protokole in korake pri uvajanju sprememb, kompetence za učinkovito vodenje tima in timsko delo, veščine za obvladovanje stresa ter razvijete sposobnosti učinkovite komunikacije. Naučite se obvla-dovati čas in učinkovito orga-nizirati ter analizirati in evalvirati povratne informacije. Znate jasno postavljati cilje in jih tudi uresničevati. Spoznate tudi tehnike za (samo)motivacijo.

Po usposabljanju poznate in razumete predpostavke NLP-ja, osnovne principe veščine in tehnike za: obvladovanje čustvenih stanj, postavljanje ciljev in vpliv pozitivne naravnanosti na lastno vedenje in vedenje drugih, vzpostavitev dobrega stika in ciljno vodenje komunikacije z ljudmi, razumevanje delovanja in uporabe čustvenih zaznav pri komunikaciji, odnosih in nastopanju, izražanje kritike na konstruktiven način, ki gradi odnose. Ozavestite, da z opravljanjem več nalog hkrati nismo učinkoviti in se naučite učinkovito upravljati svoj čas.

Po usposabljanju razumete sistem delovanja mentorskega programa v podjetju, ter odnos med mentorjem in me-ntorirancem, spoznate kako razvijati potencial svojih sodelavcev, da bodo bolj usposobljeni in učinkoviti. Naučite se kako postati učinkovit mentor z ustreznim znanjem, orodji in tehnikami ter spoznate kako voditi z zgledom, usmerjati in podpirati.

Brez podpore vodstva ni želenega napredka. Enako pomembno pa je, da tudi zaposleni razumejo načrte podjetja, saj se le na ta način lahko z njimi poistovetijo in jim sledijo. Na vaši poti do odličnosti je potrebno graditi na integriteti vseh – in to na vseh nivojih podjetja.

Odprte delavnice

Izvajajo se periodično v daljših časovnih obdobjih

Kaj počnejo najuspešnejši ljudje na svetu? Rastejo. Kako rastejo? Tako, da si postavljajo nove cilje, ki jih dosežejo tako, da vedno znova začenjajo nove procese učenja, ki jih pripeljejo iz nezavednega nivoja do rutine, kar jim omogoča živeti sanje. 

+
Izvedenih uposabljanj
+
Udeležencev

Z velikim entuziazmom in individualnim pristopom smo poskrbeli za številne poslovne partnerje

 V številkah to pomeni:

37 izdelanih kadrovskih strategij
96 izdelanih osebnih in poklicnih razvojnih načrtov
170+ izvedenih usposabljanj

Na poti k odličnosti

Usposabljanja za razvoj
kadra & podjetja

Investicija v pridobivanje kompetenc
zaposlenih je izjemnega pomena in z
vlaganjem v vaše zaposlene se
uvrščate med najperspektivnejša
podjetja.

Play Video

Naši projekti

Razvijamo človeške potenciale

Z vlaganjem v razvoj kompetenc vaših zaposlenih zmanjšujete tveganja
odhoda dobrega kadra.

Digitalni marketing

Podjetje, ki želijo s profitabilnimi lijaki slediti sodobni nakupni poti svojih potencialnih kupcev in imeti dvosmerno komunikacijo z njimi.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Neizpodbitno dejstvo je, da bodo zdravi in zadovoljni zaposleni največ doprinesli k vsakemu podjetju.

 

Predavatelji

V procesu učenja vsi potrebujemo pomoč in podporo za raziskovanje novih možnosti oz. navajanje na novo stanje, pri soočanju in obvladovanju izzivov in težav

Rok_Sket razvijalec programske opreme

Rok Šket

Razvijalec programske opreme (Software Engineer) z več kot 9-letnimi izkušnjami na področju razvoja spletnih in mobilnih rešitev, razvoja oblačnih rešitev in prototipiranja.

Mihela Baranašič Vidmar

Mihela Baranašič Vidmar

Tenerka, coachinja in mentorica pokriva področja vodenja zaposlenih, komunikacije in njihov razvoj, izvajalka mentorskega programa ter zunanja kadrovnica.

NLP GaberMarolt

Gaber Marolt

Trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA in Mojster praktik, mentor, coach in poslovni svetovalec.

Iris Magajna

Iris Magajna

Coachinja in mojstrica INLPTA za učinkovito podporno komunikacijo v procesih s pomočjo NLP, Feng Shui, Transurfinga, Grabovo metodo in pomočjo drugih podpornih metod

Margareta Ana Bole

Margareta Ana Bole

Višja fizioterapevtka, reiki master, terapevtka tajske masaže , izvajalka shiatsu terapije in diagnostike, psihokibernetike, refleksoterapevtka.

Podpora vodstva

Brez podpore vodstva ni želenega napredka. Enako pomembno pa je, da tudi zaposleni razumejo načrte podjetja, saj se le na ta način lahko z njimi poistovetijo in jim sledijo. Na vaši poti do odličnosti je potrebno graditi na integriteti vseh – in to na vseh nivojih podjetja.

Uvajanje sprememb

Spremembam zaposleni niso najbolj naklonjeni, zato morajo biti le-te v podjetje vpeljane s pravo mero strokovnosti in občutka. Naša »specialiteta« je prav učinkovito uvajanje sprememb.

[Kaj pravijo o sodelovanju z nami drugi?]

Pričevanja

Poslovni partnerji, ki z nami sodelujejo povedo, da je naša “specialiteta” učinkovito uvajanje sprememb v podjetja in prilagajanje nanje s prav posebnim individualnim pristopom prilagojenim potrebam vašega podjetja.

Žan Pritržnik direktor podjetja Lesoteka o sodelovanju z nami pravi:

Jurij Gašper direktor podjetja Gašper okna in vrata o sodelovanju z nami pravi:

»Brez coacha sem se ustavljal sredi procesov, zgubljal fokus in hitrost, kdaj tudi prenehal. Vsekakor fokus na proces in uporaba pravih orodij pomeni bistveno skrajšanje časovnice, lahko tudi za faktor 10x in več. S coachingi bom nadaljeval, kajti to je tehnika, ki mi pomaga, že po 6 coachingih so neverjetni rezultati – v meni kot človeku in kot managerju.«

Podjetje Gašper Trženje – lesena okna in vrata Jurij Gašper
Direktor

»PIOS 365 je tekom projekta ASI postal več kot samo naš poslovni partner. Z individualnim pristopom, neposredno usmerjenim k uresničevanju zastavljene vizije, poslanstva in dolgoročnih ciljev skupine Lesoteka, PIOS 365 tudi po zaključku projekta ostaja naš sopotnik. Ob izvedenih aktivnostih s PIOS 365 izpostavljamo njihovo doslednost in pravočasnost poročanja ter komunikacije s skladom.«

Sindy Konečnik
Kadrovnica

»Podjetje Pios 365 d.o.o. nam je s pravim načinom, z bogato izbiro delavnic, kvalitetnimi predavatelji in individualnim pristopom, pomagalo zaposlene pozitivno motivirati in med zaposlenimi ustvarjati dobro delovno vzdušje. Pridobljeno znanje še dalje uporabljamo pri vsakodnevnem delu za prenos znanja, boljšo komunikacijo, ohranjanje in izboljšanje zdravja na delovnem mestu in tako dvigujemo delovno klimo, ki pozitivno vpliva na doseganje rezultatov.«

Podjetje Nucleus plus, Miklavš Borec
DIREKTOR

"Direktor skupine Lesoteka Žan Pritržnik pravi: »Za sodelovanje s podjetjem PIOS 365 lahko rečem, da je bilo izjemno. Podjetje je v zadnjem letu napredovalo na vseh področjih, kot še nikoli doslej. Osebnostna rast zaposlenih je očitna in prepričan sem, da so tako motivirani in zavzeti zaposleni glavni kapital skupine Lesoteka v prihodnje. Veseli me, da so v izobraževanja bili vključeni skoraj vsi zaposleni, kar je resnično pripomoglo k večji lojalnosti in bolšji povezanosti med zaposlenimi. Na novo smo postavili vizijo in poslanstvo podjetja, po 5S metodi vitke proizvodnje uredili naše prostore, izvedli kadrovske zamenjave na ključnih področjih ter s pomočjo psihologinje lažje razumeli drug drugega, kar je bilo v teh nepredvidenih in nestabilnih časih še kako pomembno. Resnično dvomim, da bi takšen napredek lahko dosegli brez pomoči PIOSa 365. Omembe vreden je tudi podatek, da je skupina Lesoteka v letu 2020 dosegla največ dobička v zadnjih 10 letih.»

Podjetje Lesoteka Žan Pritržnik
Direktor

" Sodelovanje s podjetjem Pios 365 d.o.o. je bila odlična izkušnja. Odlična zato, ker smo pridobili ogromne količine znanja iz različnih aspektov, ker so nas v podjetju uspeli zelo hitro povezati med seboj. Zaposleni smo se prvič zares začutili, da smo v podjetju eno in tako smo skupaj strmeli k zastavljenim ciljem, kot je izboljšanje samega sebe in posledično poslovanja podjetja. Zelo pomembno pa je tukaj tudi izpostaviti njihovo zaledno službo. Prevzeli so vso birokracijo od oddaje prijave na razpis, poročanj, zahtevkov ipd., tako smo se lahko bistveno bolj neobremenjeno posvetili izobraževanjem. Vse je teklo v skladu z dogovori in dobili smo bistveno več, kot smo pričakovali. Z veseljem jih priporočamo kot zelo strokovne in zanesljive partnerje na poti rasti vas in/ali vašega podjetja. .»

Matka Gašper iz podjetja Gašper trženje d.o.o.
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si