Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu je glavna skrb vsakega zaposlenega in odgovornega delodajalca. NE ČAKAJTE NA OBISK INŠPEKTORJA!
Nespoštovanje pravil in določil varstva pri delu s strani delavca slabo vpliva na njegovo zdravje in posledično slabo vpliva na podjetje, v katerem je zaposlen.
Delodajalec mora v okviru varstva pred požarom izvajati naslednjeORGANIZACIJSKE IN TEHNIČNE UKREPE
– usposabljanje zaposlenih – izdelava požarnega reda – izvajanje ukrepov varstva pred požarom – pregledi in preizkušanja vgrajenih sistemov požarne zaščite in drugo.
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU Naredi prvi korak do elitnega zdravja
Neizpodbitno dejstvo je, da je zdravje preveč dragoceno, da bi ga zapravili. Žal se tega prevečkrat zavemo prepozno - šele ko nastopijo težave. Ne bodi med tistimi, ki samo analizirajo in planirajo temveč stopi v akcijo! Ste delodajalec ali fizična oseba? Ni važno!

Kako pravilno urediti področje
PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

ANALIZA

Za uspešno promocijo zdravja na delovnem mestu je potreben pravilen pristop. Najprej je potrebno izvesti analizo stanja v podjetju

NAČRT PROMOCIJE

Učinkovit plan promocije zdravja na delovnem mestu se pripravi na podlagi prvega koraka – izvedenih analiz med zaposlenimi.

KONTROLA NAPREDKA

Tudi zakonodaja veleva, da je potrebno meriti učinkovitost načrta promocije zdravja na delovnem mestu.