Trening na delovnem mestu je metoda prenosa kompetenc, znanj in veščin, ki jih zaposleni potrebuje konkretno na svojem delovnem mestu. Izvaja se na njegovem delovnem mestu, torej v okolju, kjer mora vaditi veščine in znanja, ki jih je pridobil med treningi, delavnicami ali predavanji. 
Piosovi trenerji na delovnem mestu uporabljamo obstoječa orodja, stroje, dokumente, opremo in znanja, da poučujemo, spremljamo ter podpiramo zaposlenega, da opravlja svoje delo kar se da učinkovito. Treninge izvajamo med delovnim časom, oziroma izven delovnega časa, ko gre za bolj obsežne spremljevalne aktivnosti, ki jih je potrebno analizirati izven delovnega procesa.

Za dolgoročni uspeh podjetja, je koristno trenirati tudi managerje, da postanejo kot vodje interni trenerji na delovnem mestu. Zakaj? Ko vodja trenira svoje sodelavce ima priložnost izraziti ključne zadeve v podjetju takoj in na način, kot je najbolj učinkovito za uresničitev idej s sodelavci, kajti predaja primere iz prakse, ki zadevajo njegove sodelavce. Učinkovitost managerja oz. vodje kot trenerja na delovnem mestu je iz vidika avtoritete zelo visoka.

Trening na delovnem mestu. Optimizacija delovnega procesa v skladišču.

Spoznajte kako postane dober tim uspešen šele, ko deluje v sinergiji

Uspešen in zadovoljen tim


Uspešni timi so sestavljeni iz različnih posameznikov, ki si zaupajo, znajo reševati konflikte, so zavzeti, odgovorni in usmerjeni k cilju.

Kdaj postane tim uspešen?

Timsko delo pomeni proces komunikacije, vodenja, ustvarjanje vrednot in kulture tima ter podjetja, ki pripeljejo do sinergije. Spoznajte prednosti timskega dela in razvijte potrebne kompetence za tovrstno delo. Posameznik ni popoln, tim pa mora biti.
Uspešni timi so sestavljeni iz različnih posameznikov, ki si zaupajo, znajo reševati konflikte, so zavzeti, odgovorni in usmerjeni k cilju.

Uspešnost podjetja je v zmožnosti učinkovitega prilagajanja zaradi nenehnega vlaganja v povečevanje znanja zaposlenih ter uspešne implementacije njihovih kompetenc v organizacijsko kulturo. Naloga vodje je, da s sodelavci deluje v sinergiji, torej sodeluje in vodi, spremlja in svetuje, veliko sprašuje, razume. Rezultat uspešno vodenih, motiviranih in usposobljenih zaposlenih bo večja konkurenčna prednost podjetja zaradi lažjega prilagajanja spremembam in izzivom na trgu.

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si