Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019

Kadrovska pripravljenost na spremembe trga dela pomembno vpliva na dolgoročni razvoj, konkurenčnost in uspešnost podjetja. Zavedati se moramo, da so zaposleni v podjetju največji kapital podjetja.

Želite v vašem podjetju še izboljšati rezultate?

Sedaj imate možnost pridobiti finančna sredstva saj je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) objavil Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc za vse starejše nad 45 let.

Predmet razpisa je pridobitev nepovratnih sredstev za pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (100% stopnja financiranja) ter 1.800 EUR nepovratnih sredstev za vsakega zaposlenega nad 45 let (tudi 100% stopnja financiranja).

Razmišljate, da bi znanja vaših zaposlenih izpopolnili?

Pridobljena sredstva so namenjena pripravi strategije ter vsem izobraževanjem in usposabljanjem – za dvig strokovnih znanj, kot tudi za namene osebnostne rasti ter motivacijskih in coaching programov za dvig osebnostnih in poslovnih kompetenc

Pogoji za prijavo in obveznosti prijavitelja:

Prijavitelj mora izpolnjevati osnovne pogoje (podrobne pogoje preverimo še ob prijavi):

  • Da zaposluje vsaj 1 osebo starejšo od 45 let na dan objave razpisa (26.07.2019)
  • Da ima na dan 31.07.2019 poravnane vse obveznosti do države
  • Da je registriran po ZGD-1 vsaj 12 mesecev pred objavo razpisa (torej od 25.07.2018 naprej)
  • Z zaprošenimi sredstvi ne bodo presegli dovoljenega zneska pomoči po pravilu „de minimis“

Kakšne so obveznosti prijavitelja?

  • Podpis pogodbe v roku 8 dni od prejema
  • Priprava strategije za učinkovito upravljanje s starejšim kadrom
  • Izdelava NOPR (načrtov osebnega in poklicnega razvoja vključenih zaposlenih)
  • Poročanje skladu (najave usposabljanj, poročanje o realizaciji ter izdelava zahtevkov za izplačilo)

Delovna sila se nezadržno stara. Demografske projekcije za Slovenijo predvidevajo še večje spremembe v starostni strukturi družbe – deleža delovno sposobnega prebivalstva. V Sloveniji bo leta 2022 vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Poskrbite za vaše starejše zaposlene tako, da bodo kljub letom za vaše podjetje še vedno učinkoviti. S tem razpisom vam sklad omogoča financiranje dejavnosti v okviru aktivnega upravljanja s starajočo se delovno silo. Izkoristite ponujeno priložnost v korist vaših zaposlenih in v končni fazi dobrobit vašega podjetja.

Dovolite, da vam uredimo razpisno dokumentacijo vi pa svojo pozornost usmerite v vaš posel!

Naše reference za ta razpis?

Enak razpis je bil objavljen že 15.12.2017 (JP ASI 2017). Na razpisu JP ASI 2017 smo skrbeli za 23 poslovnih partnerjev, za katere smo pripravili tako strategije za učinkovito upravljanje s starejšim kadrom kot tudi načrte osebnega in poklicnega razvoja njihovih zaposlenih. Veliko število zaposlenih iz teh podjetij pa se je udeležilo tudi delavnic, izobraževanj, treningov ter coachingov, ki jih organiziramo. Pokrivamo sledeča področja: promocijo zdravja na delovnem mestu, razvoj prodajnih veščin, tehnik komunikacije in gradnje odnosov, nasvete fizioterapevtov, osebnih trenerjev in prehranskih svetovalcev, pa vse do razvoja vodstvenih kompetenc ter sodobnega pristopa k vodenju kadrov.
Prevzamemo lahko torej celotno potrebno administracijo: vse od priprave ponudbene vloge na razpis, do priprave strategije, načrtov osebnega poklicnega razvoja zaposlenih pa vse do poročanja in komunikacije s skladom.

Kaj še pridobite, v kolikor pripravo dokumentacije zaupate nam?

S sodelovanjem vam bomo celostno uredili tudi promocijo zdravja na delovnem mestu, ki je zakonsko obvezna že od leta 2011. Ker se zavedamo, da le celosten in trajen pristop prinaša dolgoročne pozitivne koristi, bomo v promocijo zdravja na delovnem mestu vključili prav vse vaše zaposlene in ne samo te, ki bodo vključeni v razpis JP ASI 2019. Uredili vam bomo potrebno dokumentacijo, izvedli celostno analizo ter skupaj z vami pripravili letni program, ki bo dodatno okrepil in dvignil klimo vašega podjetja. Imate torej izjemno priložnost, da brezplačno stestirate, ali vse trditve o pozitivnih učinkih promocije zdravja na delovnem mestu (o katerih vsi ptički že čivkajo) zares držijo.

Razpis bo odprt do porabe sredstev!

Dovolite, da vam uredimo razpisno dokumentacijo vi pa svojo pozornost usmerite v vaš posel!