Delodajalec je odgovoren za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. S pomočjo ozaveščanja o pomembnosti zdravja, ustvarjanjem zanimanja in zaupanja, pošiljanja predlogov za zdrav življenjski stil, sprejemanjem ukrepov ter z izvajanjem dogodkov, dober delodajalec poskrbi za kar najboljše zdravstveno stanje svojih zaposlenih.

K promociji zdravja na delovnem mestu nas zadnjih pet let zavezuje tudi zakonodaja, saj je v podjetju potrebno:

  1. Oblikovati natančen načrt promocije zdravja
  2. Zagotoviti finančna sredstva za izvajanje promocije
  3. Opredeliti način kako boste spremljali izvajanje ukrepov
 

Pri nas se zavedamo, da je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi eden od ključev za kar najbolj optimalno delovanje vsakega podjetja. Zagotoviti pa je potrebno tudi sodelovanje zaposlenih. Da boste lažje prepoznali potrebe svojih zaposlenih, hkrati pa jim ponudili učinkovit program, vam znotraj paketa ponujamo svojega posrednika, ki bo deloval kot vezni člen med vami in vašo ekipo, hkrati pa poskrbel za program promocije zdravja prirejen posebej za vaše podjetje in zaposlene.

Neizpodbitno dejstvo je, da bodo zdravi in zadovoljni zaposleni največ doprinesli k vsakemu podjetju. Ko zadovoljite zgoraj omenjene kriterije, se bo v podjetju povečala povezanost, posledično bodo zagotovo boljši tudi poslovni rezultati. Ne nazadnje pa se neizpolnjevanje z zakonodajo zahtevanih pogojev tudi denarno kaznuje.

Imejte torej zadovoljne sodelavce in se razbremenite načrtovanja tako, da ga prepustite veščim rokam naših strokovnjakov!

 Raziskave so pokazale, da:

  • se je odsotnost z dela (absentizem) zmanjšala kar za tretjino

  • se je produktivnost zvišala za 12,5%

  • so se delovne nesreče zmanjšale za kar 45%

  • se je kakovost storitev zvišala za 50%

  • se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo za tretjino

  • so se odškodninski zahtevki zmanjšali za dve tretjini

Koristi programa promocije zdravja na delovnem mestu

Pri uvajanju promocije zdravja na delovnem mestu se morate zavedati, da se spremembe dogajajo počasi in se jih v podjetje vključuje po ustrezno zastavljenih korakih.
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si