Proaktivni na delu!

Sodoben delodajalec seveda želi čim bolj učinkovit kader, saj gre za edini način, kako lahko na dolgi rok učinkovito delujemo. V svoji knjigi Sedem navad zelo uspešnih ljudi se je ameriški pisec in poslovnež Stephev Covey spraševal prav o tem. Knjiga, ki je prvič izšla leta 1989, je bila po svetu prodana v več kot petindvajsetih milijonih in je tudi prva strokovna avdio knjiga v Ameriki. Njena vsesplošna uspešnost, še dandanes namreč velja za »biblijo« uspešnega poslovanja, kaže na njeno tehtnost. Prvo zelo pomembno navado na poti uspešnosti avtor poimenuje proaktivnost. Gre za delovanje, ki hkrati predstavlja osnovo za vseh preostalih šest navad. Da bi proaktivnost bolje razumeli, jo najlažje opredelimo v odnosu do reaktivnosti, ki je drug, dosti bolj pogost, a bistveno manj učinkovit način delovanja.

Naše delovanje opredelimo kot reaktivno, kadar se znajdemo v dani situaciji, smo soočeni z izzivom in preprosto reagiramo nanj. Proaktiven način je malce bolj kompleksen in od posameznika zahteva, da se zave situacije in zanjo tudi sprejme odgovornost. Dober in ambiciozen delodajalec bi torej moral delovati proaktivno in spodbujati proaktivno vedenje pri svojih zaposlenih, dobri zaposleni pa bi morali biti nagrajeni, kadar delujejo proaktivno.

Avtor razliko med proaktivno miselnostjo ter reaktivno miselnostjo opiše tako: Reaktiven posameznik na zunanjo situacijo počaka in odreagira, proaktiven posameznik pa se zaveda, da je med zunanjo situacijo in reakcijo prostor. Ta prostor mu omogoča, da pretehta svoje možnosti, najde najboljšo rešitev ter šele nato reagira. Reaktiven posameznik torej tega prostora ne zazna, ne reagira tehtno, ne išče smiselne reakcije in ni usmerjen k najbolj smiselni rešitvi.

Da bi torej delovali proaktivno, se je takega delovanja potrebno priučiti. V vsaki situaciji je namreč paleta možnosti. Obstajajo dejavniki na katere nimamo absolutno nobenega vpliva. Nekaj dejavnikov pa je zmeraj takih, da nanje lahko vplivamo, pravzaprav nanje tudi moramo vplivati. Osredotočimo se torej na stvari, na katere lahko in moramo vplivati, namesto da tratimo svoj dragoceni čas s stvarmi, na katere nimamo absolutno nobenega vpliva.

Kako torej delovati bolj proaktivno?

Način, kako gledamo na svet je v veliki meri prirojen, pa tudi priučen. Če ste torej po naravi bolj melanholični, radi tuhtate o stvareh, na katere nimate vpliva, boste morali pošteno pljuniti v roke, da boste delovali bolj proaktivno. Avtor predlaga, da sedemo in spišemo dva seznama:

Na prvem opredelite stvari, ki vas skrbijo in nanje ne morete vplivati. Ko ga spišete, si vzemite enourni odmor. Kasneje se vrnite k njemu in se vprašate, ali lahko na katero od stvari vseeno vplivate, jo spremenite. Vpliv sploh ne rabi biti velik, dovolj je denimo že to, da se spomnite, da bi o določeni težavi po spletni pošti vprašali odgovornega. Seznam stvari se bo preko takega reševanja krčil in skrbi lahko vpišete na drug seznam.

Na drugem seznamu imejte zapisane stvari, na katere imate vpliv in način, kako težavo rešiti. Če boste to dvoje počeli dovolj pogosto, boste kmalu spremenili način razmišljanja. Bolj se boste osredotočili na aktivno reševanje izzivov in manj energije porabili za tarnanje o težavah, na katere objektivno nimate vpliva.

Pazimo na trditve

Izogibajmo se stavkom:
TO MORAM NAREDITI

Uporabljajmo izraze

POGLEJMO DRUGE MOŽNOSTI

Uporabljajmo izraze

LAHKO NADZIRAM, kako se lotiti tega

Z omenjeno vajo boste kmalu imeli vajeti svojega življenja v svojih rokah in ugotovili boste, da imate nad izzivi bistveno več nadzora, kot se vam je sprva nemara zdelo.

Drug način, kako postati bolj proaktiven je, da pazimo na trditve. Izogibajmo se stavkom kot so:
Nič ne morem v zvezi s tem
Takšen pač sem
To me jezi
Tega mi ne bodo dovolili
To moram narediti
Ne zmorem
Nujno moram
Ah, ko bi le

Kadar se zalotite, da uporabljate te izraze, jih zavestno spremenite v:
Poglejmo druge možnosti
K temu lahko pristopim drugače
Lahko nadziram, kako se bom tega lotil
Moja izbira je
Raje vidim da
Bom!

Proaktivnejši boste tudi z meditacijo. Ljudje, ki meditirajo, so namreč dokazano bolj umirjeni, lažje razmišljajo usmerjeno, lažje se osredotočijo na rešitve izzivov.

Bodite aktivni, je zadnji Coveyev nasvet. S tem, ko delujete aktivno, boste priča svojemu vplivu, kar bo dodatno sprožilo proaktivnost. Ko naletite na težavo, jo razdrobite na čim manjše delce in poskusite najti rešitev za vsakega izmed njih.