Marko Lovše

Marko je strokovnjak za varnost in ergonomijo dela, ki je svojo strast do dela pridobil skozi odraščanje, saj je kot otrok zelo hitro rastel in se srečaval s tem povezanimi izzivi. Zaradi svoje višine in predvsem hitre rasti, so se pojavile zdravstvene težave, ki so ga konstantno spremljale, okrepile pa so se, ko je pričel svoje delo opravljati v pisarni. Takrat se je zavedel, da je potrebno uvesti spremembe.

Samo strokovni izpit iz varstva pri delu ga ni zadovoljil, zato je svoje znanje nadgradil še v tujini s študijem ergonomije – dobro počutje na delovnem mestu na Colorado university v ZDA. Za zaokrožitev palete znanj je svoje znanje izpopolnil še s pridobitvijo certifikata Šola vitke proizvodnje pri Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje, Ljubljana.

Z usvojenim znanjem podjetjem pomaga pri učinkovitih prilagoditvah delovnih mest tako, da imajo zaposleni čim manj negativnih stranskih učinkov ob opravljanju svojega dela. Marko pravi: »Če varnost, zdravje in dobro počutje zdržim v eno celoto, iz izkušenj vem, da bom kot človek zadovoljen, srečen in maksimalno produktiven. Do enakega stanja želim pomagati zaposlenim v podejtjih.«

Kot strokovnjak za ergonomijo in ohranjanje vitkosti podjetja pomaga z ustrezno ureditvijo delovnega okolja vsem tistim, ki pri svojem delu trpijo zaradi bolečin vzdolž celotnega telesa (hrbtenica, vrat, ramena, zapestje…), imajo psihosocialna tveganja pri svojem delu, želijo poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje.

Marko Lovše strokovnjak za varnost in ergonomijo dela
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si