Žan Pritržnik direktor podjetja Lesoteka o sodelovanju z nami pravi:

Kako pravilno urediti področje
PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

ANALIZA

Za uspešno promocijo zdravja na delovnem mestu je potreben pravilen pristop. Najprej je potrebno izvesti analizo stanja v podjetju

NAČRT PROMOCIJE

Učinkovit plan promocije zdravja na delovnem mestu se pripravi na podlagi prvega koraka – izvedenih analiz med zaposlenimi.

KONTROLA NAPREDKA

Tudi zakonodaja veleva, da je potrebno meriti učinkovitost načrta promocije zdravja na delovnem mestu.