Zdravniški pregledi

Po zaključku usposabljanja je potrebno opraviti zdravniški pregled pri izbranem in pooblaščenem zdravniku medicine dela. Delodajalec mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik (zdravnik medicine dela) s koncesijo za opravljanje dejavnosti, kar določa 20. člen ZVZD.

Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.
Delavec ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu. Prav tako pa se delavec mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na določenem delovnem mestu.