Problematika odsotnosti z dela – absentizem

Problematika odsotnosti z dela – absentizem

Problematika odsotnosti z dela – absentizem Obvladovanje odsotnosti z dela se nanaša na izostajanje zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti. Prav bolniške...

Prezentizem – težava, ki ji delodajalci namenjajo premalo pozornosti, oziroma se je sploh ne zavedajo

Prezentizem – težava, ki ji delodajalci namenjajo premalo pozornosti, oziroma se je sploh ne zavedajo

Prezentizem – težava, ki ji delodajalci namenjajo premalo pozornosti, oziroma se je sploh ne zavedajo O prezentizmu govorimo, kadar posameznik...

Se soočate z bolečinami v hrbtu, nogah in kolenih?

Se soočate z bolečinami v hrbtu, nogah in kolenih?

Se soočate z bolečinami v hrbtu, nogah in kolenih? Ste razmišljali: kdaj ste se pravilno usedli? Pravzaprav se vsi »mečemo« na stol ali...

Produktivnost zaposlenih

Produktivnost zaposlenih

Produktivnost zaposlenih: Pojem produktivnosti je opisan kot količina dela, ki ga je mogoče opraviti v danem časovnem okvirju. Produktivnost je...

Odsotnost z dela

Odsotnost z dela

Odsotnost z dela: Raziskave dokazujejo, da je s pravilno izvedeno promocijo zdravja na delovnem mestu pričakovati bistveno manj izostankov kadra....

Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih je pravzaprav izrazito pozitivno čustveno stanje posameznika v odnosu do doživljanja dela in pri oceni delovnega okolja. Zadovoljni...

Nezgode pri delu

Nezgode pri delu

Področje varstva pri delu v Sloveniji ureja Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki tudi določa katere izmed ukrepov...

Odškodninski zahtevki

Odškodninski zahtevki

Kot na mnogih področjih, tudi s področja varnosti posameznika, zagotovo velja rek: »Bolje preprečiti kot lečiti«. Pomembno se je torej...

1 2 3 4 5 6 7