Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih je pravzaprav izrazito pozitivno čustveno stanje posameznika v odnosu do doživljanja dela in pri oceni delovnega okolja. Zadovoljni posamezniki so pravzaprav največ, kar si lahko želi vsak delodajalec, saj bo le zadovoljen delavec učinkovit pri delu. Potrebno se je zavedati, da je vsaka organizacija le toliko močna, kolikor je močan človeški kapital v njej.

Številne raziskave dokazujejo, da je nezadovoljstvo z delom in razmerami na delovnem mestu poglavitni razlog za fluktuacijo (delovna sila odide k boljšemu ponudniku), hkrati pa je poglavitni razlog za slabo, neustrezno opravljeno delo.

Delodajalci se morajo torej nujno vprašati, kaj lahko storijo, da bodo njihovi delavci zadovoljni, predani in motivirani za delo, posledično pa bodo kot taki predstavljali neprecenljiv človeški kapital.

Na zadovoljstvo pri delu vplivajo številni dejavniki:

Splošni dejavniki

 • Delo mora predstavljati izziv: posameznik naj opravlja delo, ki ni prelahko, pa tudi ne veliko nad njegovimi sposobnostmi. Primerno je opravljanje dela, ki je malce nad njegovimi sposobnostmi in predstavlja izziv. Pomembno je tudi, da delo ni monotono.
 • Primerna fizična zahtevnost: utrujajoče delo zlahka postane vir nezadovoljstva.
 • Delavce je potrebno nagraditi: pomembna je pohvala, skrb za razvoj zaposlenega, pa tudi občasna materialna nagrada.
 • Fizično okolje: v delovnem okolju se mora posameznik dobro počutiti, tako bo tudi produktiven in uspešen.
 • Delovni pogoji: za višje zadovoljstvo je pomembno, da so cilji podjetja oblikovani tako, da upoštevajo vodstvo in zaposlene.
 • Samopodoba: osebe z dobro samopodobo so praviloma bolj zadovoljne.
 • Sodelovanje: potrebno je sodelovanje vodstva in vseh ostalih sodelavcev. Ob upoštevanju vsakega izmed članov podjetja, bo le to najbolj uspevalo.
 • Menedžment: če je politika podjetja zastavljena tako, da posameznikom pri delu pomaga določiti cilje, bodo delavci zagotovo bolj zadovoljni.
 • Dodatki k plači: dobro opravljeno delo mora delodajalec nagraditi, bodisi z dodatkom pri plači, ali z nedenarno nagrado (denimo oprema, potovanje, zabava).

Okoljski dejavniki:

 • Ali vemo dovolj?: dober vodja mora poskrbeti, da bodo zaposleni dobili ravno pravo količino informacij, ki jih potrebujejo za delo. Če bo teh bistveno preveč, ali bistveno premalo, zagotovo ne bodo motivirani za delo in bodo tudi manj zadovoljni.
 • Komunikacija: Posamezniki bodo bolj zadovoljni, če se lahko izkažejo kot zanesljivi in vredni zaupanje. Zato je pomembno, da zaposleni in vodstvo sodelujejo, med seboj komunicirajo spoštljivo in odkrito, na ta način postanejo neke vrste partnerji.

Avtorica: Helena Kosi Odlak