Varnost pri delu

Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu mora biti glavna skrb vsakega zaposlenega in seveda tudi odgovornega delodajalca.

Zaradi vedno večjih tehnoloških in organizacijskih napredkov proizvodnje v svetu, se je korenito spremenil odnos do zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vse to v veliki meri vpliva na ekonomsko plat, saj posledice poškodb pri delu in bolezni v zvezi z delom zmanjšujejo produktivnost in dobiček podjetja.

Varnost in zdravje pri delu določajo načela, pravila in dejavnosti, ki morajo posamezniku (delavcu) omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim časom in brez škode za njegovo zdravje – od prvega delovnega dne pa do konca delovne dobe.

Nespoštovanje pravil in določil varstva pri delu s strani delavca slabo vpliva na njegovo zdravje in posledično slabo vpliva na podjetje, v katerem je zaposlen.

Nespoštovanje teh določil s strani delodajalca pa je skrajno neodgovorno do zaposlenih. Posledično sledi visoka finančna odgovornost, ki lahko privede tudi do stečaja podjetja zaradi plačila visokih kazni in vrtoglavih odškodnin. Lastniki pa ne smejo pozabiti tudi na osebno odgovornost do poslovnih partnerjev. Nespoštovanje določil varstva pri delu lahko ogrozi tudi njegov lasten obstoj! Kako?!

Neurejena dokumentacija, nepregledana delovna oprema… na kratko nespoštovanje varnosti pri delu privede najprej do plačila visoke kazni, plačila vrtoglave odškodnine zaposlenemu – rezultat tega pa je lahko tudi stečaj podjetja. Ker je namerno deloval neodgovorno in posledično v škodo svojega podjetja sledi spregled pravne osebnosti in osebna odgovornost do vseh dolgov podjetja. In tako izgubi še celotno osebno premoženje.

Ne dovolite si tega, zato nam zaupajte opravljanje nalog varstva pri delu.