PERSONALIZIRANI PIOS TEAMBUILDINGI – »team building s skupinskim coachingom na sproščen način«

Kaj je team building? TEAM BUILDING – so številni povsem različni dogodki kot so druženja, srečanja, treningi, delavnice, coachingi, namenjeni spodbudi in krepitvi timskega dela v organizacijah.

Kakšen je namen in kakšni so cilji dogodka?
Čemu boste izvedli team building?
Kakšna je vaša ekipa, kdo so udeleženci?
Kakšne so vrednote udeležencev?

Na podlagi analize vaših sodelavcev in podjetja vam pripravimo PERSONALIZIRAN TEAM BUILDING DOGODEK, kjer bomo upoštevali vse nivoje, od komunikacije, odnosov, energije, povezovanja, razvoja tima.

BOLJ KOT BOSTE POZNALI VREDNOTE SVOJIH SODELAVCEV, LAŽJE JIH BOSTE PODPRLI PRI MOTIVACIJI. BOLJ KOT BODO VAŠI SODELAVCI MOTIVIRANI, BOLJ UČINKOVITO IN POSLOVNO USPEŠNO BO VAŠE PODJETJE

Želite okrepiti pristop k timskemu delu, optimizirati delovanje ekipe?

Skozi praktične vaje in timski coaching se boste soočili z različnimi vidiki timskega dela. Spoznavali boste svoje močne točke in priložnosti za izboljšave. Delali bomo po konkretnem akcijskem načrtu, ki ga bomo pripravili v sodelovanju z vami.

Želite spodbuditi druženje, medsebojno poznavanje in krepitev neformalnih vezi v timu?

Z zabavnimi aktivnimi izzivi, ki so namenjeni predvsem drugačnemu, sproščenemu druženju, sodelovanju in povezovanju zaposlenih, (boljšemu medsebojnemu spoznavanju), spletanju neformalnih vezi med zaposlenimi.

V kolikor pa želite podporo posameznikom na specifičnem področju ali podporo skupnemu usklajevanju ožje ekipe

Piosovi strokovno usposobljeni coachi vas z dolgoletnimi izkušnjami podprejo pri preseganju ovir in čim boljšem izražanju potencialov, usklajevanju znotraj tima, tako da boste našli vsem ustrezno skupno pot vašega tima.

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si