PIOSove krajše delavnice in usposabljanja, ki se izvajajo periodično v daljših časovnih obdobjih pomenijo za podjetje maksimalni učinek finančne investicije in optimalni razvoj, ter maksimalni napredek zaposlenih.

Zakaj poslati sodelavce na usposabljanja?​

Kako iz cone udobja na pot rasti?

Vsak do nas ima na vseh področjih svojega življenja neko cono, v kateri se počuti udobno, kjer obvladuje svoje aktivnosti in se počuti varnega. Za vsak večji dosežek in večanje kompetentnosti se je potrebno premakniti iz cone udobja, kar predstavlja večinoma velik osebnostni izziv. Ljudje imamo namreč radi odgovore takoj; tam kjer ne poznamo rezultatov, se pojavi negotovost, pomanjkanje samozavesti, šok, otopelost, ki pa je tesno povezana s strahom, kot varovalnim mehanizmom, da se ne bi »opekli«. Gre za čustveni odziv in ne racionalni. Upravljanje s čustvi, dobro načrtovanje, jasno določene odgovornosti, ter posledice in koristi učenja, ter vsekakor jasna in pravočasna komunikacija je tisto, kar zaposleni potrebujejo, da so pripravljeni na proces učenja. V tej fazi možgani razumejo in sprejmejo nekaj novega. V procesu učenja zaposleni nujno potrebujejo pomoč in podporo za raziskovanje novih možnosti oz. navajanje na novo stanje, pri soočanju in obvladovanju izzivov in težav.

Kaj počnejo najuspešnejši ljudje na svetu? Rastejo. Kako rastejo? Tako, da si postavljajo nove cilje, ki jih dosežejo tako, da vedno znova začenjajo nove procese učenja, ki jih pripeljejo iz nezavednega nivoja do rutine, kar jim omogoča živeti sanje. Podjetje ima posledično stalno stabilno jedro s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi, ki dolgoročno sledijo ciljem in kulturi podjetja. 

cona udobja

Zakaj vstopiti v dalj časa trajajoč proces učenja?

Na podlagi znanstveno utemeljenih zakonitosti ohranjanja in pozabljanja informacij je nastala krivulja spomina in pozabljanja, ki nam nazorno kaže, da je po 3 dnevih izgubljenih kar 80 % informacij, po 1 mesecu pa se ohrani le še 10% informacij. Zaradi tega se kampanjsko učenje ne obnese, temveč je potrebno sprotno in večkratno ponavljanje in utrjevanje znanja. Z organiziranim ponavljanjem lahko namreč rezultate učenja obdržimo na visoki ravni. Krivulja pozabljanja je veliko bolj položna, če naučeno znanje ponavljamo v presledkih, če je vsebina smiselna, organizirana in vsebuje veliko asociacij ter praktičnih primerov.

krivulja ucenja ponavljanje
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si