Izzivi 2020

Katalog izobraževanj 2020

Zakaj vstopiti v dalj časa trajajoč proces učenja?

Krajše delavnice in usposabljanja, ki se izvajajo periodično v daljših časovnih obdobjih pomenijo za podjetje maksimalni učinek finančne investicije in optimalni razvoj, ter maksimalni napredek zaposlenih.