Individualni poslovni coachingi in treningi

Prepoznajte svoja omejujoča prepričanja in razvijte sodobne vodstvene navade, da boste ponovno uživali v vodenju. »Moč vprašanj – nove perspektive – sveži pogledi – rešitve na dlani«. Pomoč posamezniku pri reševanju težav in izboljšanju učinkovitosti. V Sloveniji je coaching metoda v uporabi šele dobro desetletje, medtem ko jo v Evropi poznajo že preko 30 let.

Kaj je coaching?

Po definiciji International Coach Federation je coaching »interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov«. »Coaching is unlocking a person’s potential to maximise their own performance. It is helping them to learn rather than teaching them.»  John Whitmore, in Coaching for Performance. Z odklepanje potencialov posameznika, se lahko znatno poveča učinkovitost, zadovoljstvo, sreča posameznika. Coach pomaga klientu, da se uči, in ga ne poučuje. Skozi vprašanja ga vodi po njegovi notranjosti, ter mu pomaga do lastnih odgovorov. Coaching je en od učinkovitejših načinov, kako podpreti posameznike, podjetja in skupnosti pri doseganju ciljev, odkrivanju in realizaciji potencialov, vzpostavljanju boljših odnosov in posledično kreiranju bolj izpolnjujočega življenja, ter dvigu kakovosti življenja. 

Najbolj enostavna definicija coachinga: coaching je proces, s katerim Po definiciji International Coach Federation (ZDA) pa je coaching interaktivni proces, v katerem coach, z uporabo posebnih tehnik, sproži miselne procese, ki posameznikom, podjetjem in ustanovam pomagajo k hitrejšemu doseganju boljših rezultatov. Coaching je priložnost, strategija in strokovna pomoč, ki omogoča pospešen razvoj in izbiro boljših načinov ter poti tudi takrat, ko ne gre tako, kot bi si želeli. Vsak coaching je prilagojen potrebam posamezne stranke. Rezultati coachinga so raznovrstni. Stranke začnejo postavljati cilje in dosegati bolj zadovoljujoče rezultate. Postanejo bolj aktivno usmerjene, začnejo sprejemati bolj kvalitetne odločitve in veliko bolj udejanjati svoje lastne potenciale. Coaching je idealen za razvoj delovnih kompetenc in pomaga povečati kvaliteto življenja.

Kaj coaching zajema:
  • povsem individualen pristop, prilagojen vsaki stranki posebej,
  • opolnomočenje (povezavo z močnimi točkami),
  • empatično poslušanje in prepoznavanje notranjih moči,
  • objektivno vodenje in usmerjanje na poti do cilja, učenje uporabnega znanja in veščin, katere potrebujete za dosego cilja,
  • spremljanje in podporo v času coachinga,
  • domače naloge, za lažji prenos v realno življenje.
Psiholog, ter mednarodno priznan strokovnjak za čustveno in socialno inteligenco, Daniel Goleman je označil coaching kot enega izmed osnovnih stilov vodenja.

Kdo so coachi?

Coachi so strokovnjaki, ki so izjemno vešči v poslušanju in opazovanju. Kliente znajo vzpodbuditi k raziskovanju o sebi. Tako iz lastnih notranjih virov moči pridobijo vpogled v življenjske rešitve in jim sledijo. Coachi verjamejo, da so ljudje po naravi ustvarjalni in imajo ogromno potencialov. S klienti vzpostavijo odnos partnerstva, ne odnos strokovnjaka, zdravilca ali avtoritete. Nudijo jim podporo in jih po potrebi spomnijo na vse potenciale, ki jim v določeni situaciji lahko pomagajo.

Zakaj se vam sPLAČA udeležiti individualnega osebnega coachinga?

Ker se osredotoča na osebne zadeve in ker boste dosegli večje zadovoljstvo in boljše osebne uspehe tako, da spremenite sebe in stvari, ki vas trenutno delajo nesrečne.

Zakaj se vam sPLAČA udeležiti individualnega poslovnega coachinga?

Ker se osredotoča na poslovne teme pri vodjih (poslovne procese) pa tudi na veščine coachinga za vodje.

Zakaj se vam sPLAČA razviti coaching veščine vaših zaposlenih?

Kajti tako pridobijo tako zaposleni, kakor tudi podjetje. Vedno več podjetij investira v razvoj kadrov in pridobivanje coaching veščin vodij je zagotovo smernica prihodnosti, ki ji velja slediti. Vodja kot coach – je prihodnost.

Kaj pridobite

POZITIVNA KOMUNIKACIJA

Ker coaching spodbuja k odprti komunikaciji, ki temelji na pristnosti in zavzetosti k iskanju rešitev, je pozitivna komunikacija znotraj podjetja ena izmed velikih prednosti coachinga.

KREATIVNOST

Postavljanje vprašanj, kot temelj coachinga, nam odpira sveže poglede, nove perspektive, sposobnost videti drugače in sprejeto drugačnost, ter najti moč v drugačnosti.

SODELOVALNO OKOLJE

Coaching spodbuja sodelovanje, v katerem zaposleni točno vedo, kaj je njihov prispevek podjetju. Stroga hierarhija odpade.

BOLJŠA PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH

Večja jasnost ciljev, redne povratne informacije, boljši pretok informacij in znanja – vse to so atributi, ki prispevajo k znatno boljši produktivnosti.
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si