UPRAVLJENJE S STRAHOM

»Strah je najmočnejša rušilna sila na svetu, saj zavira motivacijo, uničuje voljo, vas oropa zmožnosti, da bi ljubili, vam izbriše vse želje, upanja ter načrte in povzroča skrb, spodbuja dvome ter daje občutek odtujenosti in izgube.Strah, ki nastaja iz popolne nevednosti, je človekov največji sovražnik in masovno osvaja svoje žrtve. Človeka, ki zaupa prihodnosti, ne more doleteti nič nezaželenega.
Človek, ki udarcem usode (neuspehom, boleznim, nezgodam) brez strahu in mirno zre v oči, razvija magično moč, ki vse te nevarnosti že v kali zatre.«

(Martin Kojc, Učbenik življenja)

Strah je res izredno močno čustvo. Nanj se odzovemo s celim telesom. Ko se prestrašimo se pospeši srčni utrip, ohromijo mišice, nekaterim povzroči tudi potenje rok, tresenje glasu, noge postanejo težke, dihamo plitko in hitro. Strah blokira misli in v večini sproži željo po begu ali po boju. Če smo takšnim občutkom izpostavljeni dalj časa, ko npr. izgubimo občutek varnosti in smo pod stresom za preživetje, to zelo slabo vpliva na naše zdravstveno stanje. Posledice so lahko usodne.

Tudi v podjetjih se soočajo s strahom zaposlenih

V nekaterih podjetjih žal strah še vedno uporabljajo kot orodje za »upravljanje« z zaposlenimi, pri tem pa se ne zavedajo, da sebi, njim in podjetju, dolgoročno delajo veliko škodo. S strahom ljudi nadzorujejo in na njih vplivajo. Zaposlene »dresirajo«, da opravijo delo, ki jim ga naložijo in delo, za katero so plačani, vendar niso motivirani, da bi prispevali kaj več. Takšno podjetje se ne bo zdravo razvijalo. In danes, v situaciji vsesplošnega strahu glede okužbe z virusi pa je takšno podjetje, še v večjih težavah. Vodstvo takšnega podjetja je običajno tudi samo prestrašeno in ni več sposobno voditi podjetja. In njihov strah je resničen. Pri tem ni pomembno ali je utemeljen ali ne, strah je za njih resničen. In tako ga je potrebno tudi obravnavati. Zaposleni v takšnem podjetju seveda zaznavajo strah svojega vodstva, kar poglobi negotovost v prihodnost in strah pred izgubo službe. Ljudje v takšnih primerih lahko odreagirajo zelo nepričakovano, tudi panično in depresivno.

Voditelji prihodnosti pa delujejo popolnoma nasprotno. Zavedajo se, da je strah sicer operativen, ni pa kreativen in inovativen. Na ekstremne situacije so pripravljeni, opremljeni so s sposobnostmi, znanji in imajo takšne osebne lastnosti, ki sodelavcem nudijo oporo, jih vodijo in usmerjajo k rešitvam. Najprej so poskrbeli, da imajo sami dovolj znanja in sposobnosti ter redno trenirajo in nadgrajujejo svoje veščine vodenja, sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki in coachi, da lahko delujejo iz svoje najmočnejše točke. Ljudje sledijo takšnemu vodji pri uresničevanju ciljev podjetja. Podjetja, ki so odločijo za takšne korake uspejo ohraniti podjetja, programe, sodelavce in sedaj delujejo v smeri optimizacije in razvoja. Pogled v njihovo prihodnost je lep.

Če je strah najmočnejša rušilna sila, je treba vedeti in razumeti kaj je najmočnejša kreativna sila v nas in v naših sodelavci. Do tega vam pomaga dober coach.

Avtorica: Iris Magajna, intuitivna mentorica za kadre