Starejši zaposleni v podjetju

Zakaj so pomembni starejši zaposleni v podjetju? Zakaj se je potrebno ukvarjati tudi s temo starejši zaposleni? Staranje prebivalstva in podaljševanje delovne dobe je ena izmed večjih težav s katerimi se sooča gospodarstvo.
V zadnjih petih letih se je precej povečalo število delovno aktivnih, starih 55 let in več. Povečalo se je za kar 68,4 %. 
Staranje prebivalstva v državah razvitega sveta je neizogibno povezano s staranjem delovne sile. Staranje delovne sile, pa prinaša nove izzive na trg dela. Negativna in pogosto stereotipna prepričanja predstavljajo ključno oviro pri zaposlovanju starejših.

Kakšno je mnenje delodajalcev o starejših zaposlenih?

Delodajalci menijo, da je starejši delavec od 55 let:

 • premalo fleksibilen in mobilen,
 • težje se prilagaja novim oblikam organizacije dela,
 • ima premalo ustreznih kvalifikacij,
 • so neprilagodljivi,
 • nemotivirani in
 • nezainteresirani za tehnološke spremembe.

Hkrati pa menijo, da so:

 • zvestejši,
 • izkušenejši in
 • zanesljivejši.  

Prednosti starejših zaposlenih

Glavne prednosti starejših zaposlenih so: zanesljivost, delavnost, lojalnost in izkušenost. Bolje imajo razvite mentorske sposobnosti, kot mlajši zaposleni. Več raziskav poroča o večji pripadnosti in lojalnosti do delodajalca. Boljše možnosti mentorstva mlajšim kolegom. Starejši zaposleni so bolj odgovorni in zaneslivejši.  Na delovnem mestu je med starejšimi zaposlenimi manj poškodb pri delu. Raziskave izkazujejo tudi visoko  predanost delovnim nalogam in dobre delovne navade ter poznavanje sistema dela.

Starejši zaposleni v podjetju
Starejši zaposleni v podjetju

Univ. dipl. psih Sanja Kovačić, Hana Šega, Marjeta Žagar Rupar v reviji HRM navajajo, da: »Kako pa svoj položaj vidijo starejši zaposleni? Starejši zaposleni kot svoje šibkosti navajajo:

 • slabše znanje o uporabi tehnologije,
 • slabše sprejemanje novosti in
 • počasnejše opravljanje dela oz. nižjo produktivnost.

Izpostavljene šibkosti temeljijo na primerjavi z mlajšimi zaposlenimi. Pomeni, da starejši drugače zadovoljivo uporabljajo tehnologijo in cenijo majhne spremembe na delovnem mestu.«

T. Pajnkiher v svoji raziskavi ugotavlja: »Delodajalci se starejšim ne prilagajajo zgolj iz potrebe po nemotenem delovnem procesu, temveč svoje starejše zaposlene cenijo zaradi njihovih mnogih kvalitet. V podjetjih se zavedajo vrednosti obstoječih starejših delavcev v podjetju, saj si ti z leti pridobijo veliko izkušenj in razvijejo vrednote, kot so pripadnost podjetju, strokovno znanje, odgovornost, zanesljivost ter delovne izkušnje, medtem ko njihove mlajše sodelavce odlikujejo fleksibilnost, mobilnost, poznavanje jezikov in tehnološke spretnosti. Slovenski delodajalci so kot kvalitete na prvih treh mestih izpostavili predvsem delovne izkušnje starejših zaposlenih, njihovo zvestobo podjetju ter sposobnost vodenja oziroma mentorstva. Kot slabost v primerjavi z mlajšimi zaposlenimi pa so navedli predvsem pomanjkanje veščin z novimi tehnologijami, slabe zmožnosti učenja novega ter slabo znanje tujih jezikov in nizko mobilnost.«

Dejstvo je, da bodo starejši zaposleni v prihodnosti predstavljali vse večji delež delovne sile. Staranje delovne sile ima vpliv na poslovne in delovne procese. Učinkovito upravljaje s starejšimi, iskanje rešitev in sprejemanje ukrepov, sprememb in  priprava strategije lahko podjetju pomaga pri učinkovitejšemu upravljanju s starajočo delovno silo.

Vir:
https://www.hrm-revija.si/starejsi-zaposleni-o-svojih-mocnih-in-sibkih-lastnostih
https://psihologijadela.com/2019/03/29/prepricanja-delodajalcev-o-starejsih-zaposlenih/
https://psihologijadela.files.wordpress.com/2018/11/starejsi-zaposleni_debeljak_komljen_tomat.pdf
http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2009/images/referati/3-1-3_pajnkihar.pdf
https://psihologijadela.files.wordpress.com/2019/03/magistrsko-delo-r.-c5bdalodec-1.pdf
https://studylib.net/doc/8399144/the-human-resource-costs-and-benefits-of

Foto: unsplash.com