[Kaj pravijo o sodelovanju z nami drugi?]

Pričevanja

Poslovni partnerji, ki z nami sodelujejo povedo, da je naša “specialiteta” učinkovito uvajanje sprememb v podjetja in prilagajanje nanje s prav posebnim individualnim pristopom prilagojenim potrebam vašega podjetja.

Žan Pritržnik direktor podjetja Lesoteka o sodelovanju z nami pravi:

Jurij Gašper direktor podjetja Gašper okna in vrata o sodelovanju z nami pravi:

»Brez coacha sem se ustavljal sredi procesov, zgubljal fokus in hitrost, kdaj tudi prenehal. Vsekakor fokus na proces in uporaba pravih orodij pomeni bistveno skrajšanje časovnice, lahko tudi za faktor 10x in več. S coachingi bom nadaljeval, kajti to je tehnika, ki mi pomaga, že po 6 coachingih so neverjetni rezultati – v meni kot človeku in kot managerju.«

Podjetje Gašper Trženje – lesena okna in vrata Jurij Gašper
Direktor

»PIOS 365 je tekom projekta ASI postal več kot samo naš poslovni partner. Z individualnim pristopom, neposredno usmerjenim k uresničevanju zastavljene vizije, poslanstva in dolgoročnih ciljev skupine Lesoteka, PIOS 365 tudi po zaključku projekta ostaja naš sopotnik. Ob izvedenih aktivnostih s PIOS 365 izpostavljamo njihovo doslednost in pravočasnost poročanja ter komunikacije s skladom.«

Sindy Konečnik
Kadrovnica

»Podjetje Pios 365 d.o.o. nam je s pravim načinom, z bogato izbiro delavnic, kvalitetnimi predavatelji in individualnim pristopom, pomagalo zaposlene pozitivno motivirati in med zaposlenimi ustvarjati dobro delovno vzdušje. Pridobljeno znanje še dalje uporabljamo pri vsakodnevnem delu za prenos znanja, boljšo komunikacijo, ohranjanje in izboljšanje zdravja na delovnem mestu in tako dvigujemo delovno klimo, ki pozitivno vpliva na doseganje rezultatov.«

Podjetje Nucleus plus, Miklavš Borec
DIREKTOR

"Direktor skupine Lesoteka Žan Pritržnik pravi: »Za sodelovanje s podjetjem PIOS 365 lahko rečem, da je bilo izjemno. Podjetje je v zadnjem letu napredovalo na vseh področjih, kot še nikoli doslej. Osebnostna rast zaposlenih je očitna in prepričan sem, da so tako motivirani in zavzeti zaposleni glavni kapital skupine Lesoteka v prihodnje. Veseli me, da so v izobraževanja bili vključeni skoraj vsi zaposleni, kar je resnično pripomoglo k večji lojalnosti in bolšji povezanosti med zaposlenimi. Na novo smo postavili vizijo in poslanstvo podjetja, po 5S metodi vitke proizvodnje uredili naše prostore, izvedli kadrovske zamenjave na ključnih področjih ter s pomočjo psihologinje lažje razumeli drug drugega, kar je bilo v teh nepredvidenih in nestabilnih časih še kako pomembno. Resnično dvomim, da bi takšen napredek lahko dosegli brez pomoči PIOSa 365. Omembe vreden je tudi podatek, da je skupina Lesoteka v letu 2020 dosegla največ dobička v zadnjih 10 letih.»

Podjetje Lesoteka Žan Pritržnik
Direktor