za promocijo zdravja na delovnem mestu

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si

Vstopite v interaktivni spletni program BeActive

Celostna analiza je ključna za uspeh učinkovitega programa promocije zdravja

 

Zavedamo se, da že najmanjši dodatni strošek vsaki organizaciji oziroma podjetju predstavlja izziv. Zato poslovnim partnerjem za uporabnino interaktivnega spletnega orodja izdelamo celostno analizo, ki je podlaga za pravilne odločitve in sprejem učinkovitega programa promocije zdravja na delovnem mestu.

V kolikor je program promocije zdravja na delovnem mestu pravilno zasnovan in izvajan, potem podjetju predstavlja investicijo in ne strošek. Uspešna podjetja, ki se zavedajo kako pomemben je učinkovit program promocije zdravja na delovnem mestu in se bodo odločila k pravilnemu pristopu, lahko pričakujejo spodnje rezultate:

Odsotnost z dela
se je zmanjšala za 36%
Nesreče pri delu
so se zmanjšale za 45%
Kakovost storitev
se je zvišala za 50%
Odškodninski zahtevki
so se zmanjšali za 66%
Produktivnost zaposlenih
se je zvišala za 50%
Zadovoljstvo zaposlenih
se je zvišalo za 36%

Naša temeljna ideja je bila zasnovati celostno interaktivni spletni program, ki bo:

 1. Pokrival vsa področja promocije zdravja na delovnem mestu (načrtovanje, izvajanje, spremljanje, vodenje, poročanje)
 2. Omogočal enostavno in ažurno interno komunikacijo
 3. Omogočal sprotne prilagoditve v primeru potreb
 4. Zagotavljal sprotno finančno sliko investiranih sredstev v izvajanje promocije omogočala vključenost zaposlenih
 5. Pripravljal zakonsko zahtevana poročila
Promocija zdravja
Interaktivno orodje podjetjem omogoča:
 • Oblikovanje letnih planov promocije zdravja na delovnem mestu
 • Določitev in spremljanje izvajanja ciljev načrtovanega programa
 • Celovito in optimalno načrtovanje planiranih ukrepov
 • Spremljanje vključenosti ter napredka zaposlenih v dvigu zdravstvene pismenosti
 • Pridobivanje pomembnih povratnih informacij o zadovoljstvu zaposlenih
 • Optimizacijo pretoka informacij, s čimer se doseže večja učinkovitost kadra
 • Učinkovito interno komunikacijo, vodenje in vrednotenje plana promocije
 • Izdelavo končnega poročila, ki je skladen z zahtevo zakonodaje
Interaktivno orodje zaposlenim nudi:
 • Nasvete in namige za zdravo in srečno življenje
 • Večjo motiviranost za izvajanje programa promocije zaradi interaktivnega sodelovanja
 • Možnost direktne prijave v organizirana predavanja
 • Možnost direktne vključitve v organizirane športne aktivnosti
 • Dostop do bogatih vsebin na temo zdravega načina življenja
 • Varno in zdravo delovno okolje
 • Spodbuja njihov osebnostni razvoj ter profesionalno rast
 • Izboljša njihovo zadovoljstvo ter produktivnost
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si