Produktivnost zaposlenih

Produktivnost zaposlenih:

Pojem produktivnosti je opisan kot količina dela, ki ga je mogoče opraviti v danem časovnem okvirju. Produktivnost je odvisna od znanja, tehnologije, sposobnosti delavcev, njihove motiviranosti, zadovoljstva, sposobnosti vodstva, tehnične opremljenosti ter drugih dejavnikov.

S pravilno načrtovano promocijo zdravja na delovnem mestu, kar orodje BeActive v celoti omogoča, je mogoče odločilno vplivati na produktivnost vašega kadra. Če bi namreč zgolj povišali svoje zahteve, ničesar pa ne bi naredili za zaposlene, bo učinek zgolj kratkotrajen. Zaposleni lahko le kratek čas dobro delajo pod višjim pritiskom, kasneje jim grozi izgorelost, pomanjkanje motivacije, malodušje.

BeActive interaktivno spletno orodje

Ob pravilnem načrtovanju se po ocenah strokovnjakov produktivnost zaposlenih dvigne kar za polovico. Zvišana produktivnost ima lahko celo vrsto pozitivnih učinkov:

  • Skrajšani delovni čas
  • Daljši dopust
  • Povišanje življenjskega standarda,…

Avtorica: Helena Kosi Odlak