Skladno z ZVP je vsak delodajalec obvezen upoštevati predpisane ukrepe varstva pred požarom s ciljem preprečevanja nastanka požarov in reševanja ljudi, premoženja, živali, kulturne dediščine in okolja.

Delodajalec ima v okviru izvajanja varstva pred požarom naslednje dolžnosti:
1. Izvajati mora organizacijske ukrepe varstva pred požarom:
– usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom;
– izdelava požarnih redov;
– izvajanje ukrepov varstva pred požarom (izbira in namestitev gasilnih aparatov.

2. Izvajati mora ustrezne tehnične ukrepe varstva pred požarom, kar je odvisno od  vrste vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite pred požarom:
– pregled in preizkušanje vgrajenih sistemov požarne zaščite;
– pregled hidrantnega omrežja in drugo.

Dolžnosti delodajalca = odgovornost delodajalca na področju požarne varnosti

Požarni red

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si