Povezane generacije v podjetju!

Zaposleni na delovnem mestu preživi vsaj osem ur dnevno. Pri tem je še kako pomembno, da se v službi mestu dobro počuti. V veliki meri je to odvisno tudi od sodelavcev. Priča smo trenutku, ko se v večjih podjetjih na delovnem mestu srečujejo številne generacije, vsaka po svoje edinstvena. Je sploh mogoče uskladiti vse navade, pričakovanja in značilnosti?
Če starejšim generacijam delo pomeni neko obvezo in vrednoto, kjer je povsem jasna hierarhična lestvica, malce bolj srednja generacija razlike in nesoglasja poskusi reševati s konsenzom. Tako imenovana generacija X je praviloma zaverovana vase in se nase tudi zanaša, če je njihovim starejšim sodelavcem delo vrednota, so sami nagnjeni k ravnovesju med zasebnim in službo (work – life balance). Najmlajša generacija, ki šele stopa na poslovno pot in ji analitiki radi rečejo milenijci, pa je praviloma nagnjena k temu, da dela ne ločuje od zasebnega življenja, temveč ju želi čim bolj tesno preplesti. Pri tem je pozorna, da delo postane zabavno.

Ko se torej znajdete znotraj tako barvite ekipe, kje najti svoje mesto? Da bo podjetje dobro delovalo, mora vodilna ekipa vso to raznoliko energijo in poglede na delo, dobro uskladiti. To je nedvomno umetnost, vendar je izvedljivo.

Voditi ekipo posameznikov z različnimi znanji in izkušnjami je trd oreh, če gre za generacijsko pisano družbo, je žongliranje z odnosi skoraj misija nemogoče. Kljub temu obstaja nekaj napotkov, ki se jih je pametno držati, saj bo delo tako lažje steklo.

Upoštevanje različnosti:

Potrebno se je zavedati, da smo ljudje različni v mnogih pogledih. Različna mnenja, dojemanja in način dela je potrebno spoštovati. Vzpostavite kulturo vedenja, ki vzpodbuja različnost in je do nje tolerantna.

Jasna in pogosta komunikacija:
Komunikacija znotraj ekipe ne rabi biti zgolj pogosta, temveč mora biti tudi prilagojena za vsako skupino. Mladi zaposleni so praviloma samozavestni in ne potrebujejo vedno točnih napotkov za delo. Ker so odraščali v informacijski dobi, pričakujejo hitre povratne informacije, ki ne rabijo biti formalne. Včasih so dovolj le emotikoni in kratka sporočila. Starejša generacija bo od sodelavcev pričakovala poslovno komunikacijo in drugačen bonton. Vrsto komunikacije je torej treba prilagoditi uporabniku.

Vodja naj uporabi osebnostno avtoriteto:
V mešanem timu naj se vodilni kader izogiba pozicijskemu postavljanju avtoritete v smislu naj se ve, kdo je tu šef! Starejšemu kadru je to tako ali tako samoumevno, pri mlajših sodelavcih pa bo tako verjetno naletel na neodobravanje. Avtoriteta naj izhaja iz izkušenj in znanja.

Vključevanje:
Vsaka generacija ima specifične značilnosti, ki ekipi lahko prinesejo veliko. Potrudite se torej, da uporabljate ideje vseh.

Medgeneracijske aktivnosti:
V mnogih podjetjih že leta izvajajo programe mentorstva, ko starejši zaposleni svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše kolege. Tak način dela povezuje. V zadnjem času, sploh z razcvetom računalniških znanj, ki so bolj blizu mlajšim generacijam, pa so v pogonu tudi programi obratnega mentorstva. Takrat mlajši zaposleni starejšemu kolegu pojasni novitete s področij, ki jih bolje obvlada.

Nenazadnje se zavedajte, da pravzaprav vsak od zaposlenih potrebuje podobne reči: vsak si želi biti opažen, nagrajen, dobro plačan, želi delati v vzpodbudnem okolju, ki mu omogoča rast in razvoj; samo poti do tja se malo razlikujejo.