Povečanje konkurenčnosti s podporo zunanjega kadrovskega specialista

Podpora zunanjega kadrovskega specialista podjetju prinaša povečanje konkurenčnosti. Takoj za razvojem nove tehnologije, postaja raven strokovnega znanja in mehkih veščin eden izmed ključnih dejavnikov povečevanja konkurenčnosti. Kadrovsko funkcijo izvajajo delno kadrovski in delno vodilni delavci. 

Prihajam iz prakse kjer vsakodnevno podpiram vodstva in njihove sodelavce na področju uvajanja sprememb tako v procesih kot pri delu z ljudmi, torej pri komunikaciji in pri vodenju sodelavcev. Tako je seveda KADROVSKA tematika zelo pogosta naša tema, kajti v vsakem podjetju, kamor koli pridem, imajo željo, da izboljšajo odnose med zaposlenimi, bolj učinkovito komunicirajo in se začnejo bolj ukvarjati s sodelavci.

V tem času SPREMEMB si po mojem videnju nobena organizacija ne more privoščiti zamer, podtikanj, nekomunikacije med sodelavci, zaradi česar delo ni opravljeno, stranke niso zadovoljne, podjetje utrpi škodo v poslovanju in zaposleni zbolevajo ali pa zapuščajo podjetja, zapuščajo vodstva, ki ne reagirajo na težave, spore, nesoglasja, konflikte. Ja, sodelavci zapuščajo vodstva, ki ne reagirajo na konflikte, ki ne rešujejo sproti zadev.

Bolj kot so vaši zaposleni v odnosih brez konfliktov, zamer, bolj učinkovito sodelujejo, opravljajo svoje naloge in bolj fleksibilni so, in tako je bolj fleksibilno tudi vaše podjetje, kar je nujno v časih sprememb.

Zunanja kadrovska podpora vodstva in vaših sodelavcev

Kadrovska dejavnost ni več le operativna dejavnost, temveč vedno bolj strateška dejavnost, ki obsega analiziranje, načrtovanje, vodenje in spremljanje kadrov.

Kaj je največji kapital podjetij?

kapital podjetij
Vir: Spletna delavnica »Povečevanje konkurenčnosti s podporo zunanjega kadorvskega specialista, Pios 365 in OOZ Maribor«

Izzivi sedanjosti s kadri

Podjetja se v teh turbolentnih, negotovih časih soočajo s številnimi izzivi, težavami in velikimi problemi v zvezi s kadri.
Udeleženci iz podjetjih so na delavnici izpostavili sledeče izzive s kadri:

Izzivi sedanjosti s kadri
Izzivi sedanjosti s kadri
Vir: Spletna delavnica »Povečevanje konkurenčnosti s podporo zunanjega kadorvskega specialista, Pios 365 in OOZ Maribor«

Pri mnogih organizacijah predstavlja človeški kapital največji del njihove vrednosti. Zato bi bilo nesmiselno, da bi strateško pristopali k organizaciji vseh temeljnih funkcij podjetja (npr. prodaja, marketing, finance), pri tem pa pozabili na strateški pristop pri delu s kadri, z ljudmi, sodelavci.

KDO? kadrovsko funkcijo izvaja v podjetjih? delno kadrovski in delno vodilni delavci

Kaj sploh je kadrovska dejavnost?

kadrovska dejavnost

Kadrovska dejavnost, ki je v Sloveniji v zadnjih letih tudi vedno bolj prisotna je STRATEŠKA DEJAVNOST  vodenja kadrov. V tujini je to bolj stalna praksa že nekaj desetletij. Namen mojega članka je osvetlitev tega, da kadrovska dejavnost ni več le operativna dejavnost.

V večini velikih podjetij je sicer še vedno tako, da se kadrovnik ukvarja s pogodbami, urami, plačami, eventualno še s kakšnimi ukrepi v zvezi s sodelavci. V manjših podjetjih kadrovnikov sploh nimajo. Kdo se ukvarja z zaposlenimi? Nihče prav posebno. Le v primerih hujših težav se vodje obrnejo na sodelavce. Vendar večina vodij še ni opolnomočena, še nima dovolj kompetenc mehkih veščin, da bi svoje sodelavce učinkovito vodila in spremljala v kriznih situacijah. Kaj šele da bi to počeli redno, pri vsakodnevnem delu, da bi vodenje sodelavcev postal del njihovih rednih aktivnosti, kakor bi moralo biti. Kajti vodja ni le manager, je tudi leader. Vodja, direktor prihodnosti nima le naloge, da vodi posel, procese, temveč tudi ljudi. Kdaj, če ne ravno ZDAJ je ta tema zelo AKTUALNA. Podjetja se soočajo s takšnimi spremembami, s katerimi ni nihče računal. Strah, panika, negotovost, premalo informacij, izguba ali zmanjšanje posla, zmanjšanje števila zaposlenih, ponekod potreba po več sodelavci zaradi nenadnega povečanja posla, itd – vse to je ŠOK za človeka. Človek vsega tega ne more več razumeti, dohajati, zato mora vsako podjetje imeti nekega zaupnika, skrbnika človeka.

Takoj za razvojem nove tehnologije, postaja raven strokovnega znanja in mehkih veščin eden izmed ključnih dejavnikov povečevanja konkurenčnosti.

 

kadrovska dejavnost

ALI VESTE, DA...

Paretovo pravilo

Zelo pomembni vprašanji, na kateri si mora vsak direktor odgovoriti sta:

Paretovo pravilo

Kot kažejo statistični rezultati ankete, se velika večina podjetij bolj ukvarja s sodelavci, ki so nenehno povzročajo težave, manj časa pa posvečajo produktivnim sodelavcem. Iz prakse, iz podjetij kjer delam kot stalna trenerka in zunanja kadrovnica lahko povem, kakšni so odzivi zaposlenih na takšno ravnanje vodstev: produktivni, učinkoviti zaposleni se počutijo zapostavljene, neslišane, nevidene in užaljene, kar vodi do pomanjkanja motivacije, saj se v njih ustvarja slika, da jih nihče ne pohvali, nihče ne udejanji njihovih predlogov. Kaj se zgodi s tem zavzetimi produktivnimi sodelavci? Počasi se njihova zavzetost zmanjšuje, motivacija pada, postajajo nezadovoljni, ne dajejo več predlogov, odsotnost z dela se povečuje, povečuje se odstotek bolniške odsotnosti, dajo odpoved.

Ker so časi takšni, da bodo na slovenskem in svetovnem parketu obstala le najbolj fleksibilna, učinkovita, konkurenčna podjetja,  JE POTREBNA PODPORA vodij, direktorjev, kadrovnikov, skupinovodij, delovodij. Zunanji kadrovski specialist ima prednosti pred notranjih kadrovnikom: 5 X DA

Ali ima zunanji kadrovski specialist kakšno prednost pred internim kadrovnikom?

Lahko je bolj nepristranski. Zato je lahko v kriznih, težjih situacijah bolj učinkovit kot interni kadrovnik, ki bo še dalje del ekipe zaposlenih, tudi ko bo ta težka situacija za njimi. Ker ve, da lahko pride do zamer, se raje na neki točk „ustavi“ in ne gre popolnoma do konca.

1 x DA

Nepristranskost

Zbira izkušnje in dobre prakse iz več različnih podjetij. Tako se mu širi obzorje in ima večjo paleto rešitev.

2 x DA

Prenos dobrih praks

Večja podjetja zaposlujejo svoje lastne kadrovnike in dodajajo še zunanje kadrovnike kot specialiste, KI NUDIJO STROKOVNO POMOČ V KRIZNIH SITUACIJAH TAKOJ

3 x DA

Hitrejše rešitve v kriznih situacijah

Manjša podjetja in obrtniki zaradi nerentabilnosti notranjega kadrovnika, najemajo le zunanje strokovnjake iz področja upravljanja s kadri.

4 x DA

Cenovno ugodna rešitev, po potrebi, strokovnost

Kadrovska dejavnost ni več le operativna dejavnost, temveč vedno bolj strateška dejavnost, ki obsega analiziranje, načrtovanje, vodenje in spremljanje kadrov. Tako postaja ključen dejavnik pri razvoju podjetja.

5 x DA

Ključna strateška prednost

KAJ VAM OMOGOČA ZUNANJA KADROVSKA PODPORA?

 • Doseganje in ohranjanje konkurenčne prednosti
 • Večjo fleksibilnost podjetja
 • Večjo učinkovitost
 • Dostop do zunanjih strokovnjakov z nižjo investicijo, kot če bi imeli lastne usposobljene strokovnjake
 • Prihranek stroškov (nižja fluktuacija kadrov niža stroške, za manjša podjetja samostojni notranji kadrovnik ni rentabilen)
 • Pridobitev novih idej in znanj
 • Boljšo osredotočenost na osnovno dejavnost podjetja

Investicije  v znanje so zelo visoke. Tukaj ne govorim le o teoretičnem znanju, temveč predvsem o koristnem praktičnem znanju, izkušnjah in podjetja ne usposabljajo dovolj svoje interne kadrovnike. Manjša podjetja pa kadrovnikov sploh nimajo in je njihov budžet za usposabljanja še toliko nižji kot budžet večjih podjetij. Brez znanja pa ni rezultatov pri upravljanju s kadri.

Vsepovsod kamorkoli grem v podjetja povem, da bo njihova osnovna dejavnost še vedno delati avto dele, okna, hiše, prah za brusilni papir, nudenje storitev strankam. Zato je smiselno vso energijo vlagati  v svojo stroko, k temu zraven še dodati osnovna usposabljanja za vodje, direktorje, ki se morajo absolutno v nekih trenutkih samostojno kvalitetno se ukvarjati s sodelavci.

Ne zagovarjam tega, da vse razgovore, vse probleme rešuje zunanji kadrovnik, nikakor. So situacije ko mora direktor, vodja, skupinovodja stopiti pred ljudi ali pa pred enega človeka in nekaj povedati, se pogovoriti, rešiti neke zadeve on / ona kot uradniška avtoriteta podjetja. Ta vodja / direktor potrebuje podporo pri teh dejanjih. In tukaj ga podpira zunanji kadrovski specialist. Iz mojega vsakdana vam lahko zaupam iz prakse, da skoraj ne mine dan, de me ne pokliče katero od direktorjev, vodij, kjer delam kot trenerka in coahcinja za vodenje in komunikacijo in uvajanje sprememb in uvajanje novih delovnih procesov in me ne vpraša za pomoč, nasvet, kaj naj naredi, kaj bi bilo bilje, kaj naj reče, kaj jaz mislim o tem in onem. Želim povedati, da smo vsi ljudje ne gleda na pozicijo, status. Vsi potrebujemo nekoga. Kvalitetna kadrovska podpora zunanjega kadrovskega specialista, ki s praktičnimi hitrimi pristopi in z dušo in srcem podpira vodstvo je REŠITEV ZA PODJETJA PRIHODNOSTI.

Želite kompleksne, krizne situacije reševati prej kot vaša konkurenca?

KAJ SO MOČNE STRANI ZUNANJEGA KADROVSKEGA SPECIALISTA?

 • ima poglobljeno znanje psihologije, transakcijske analize ter ved, ki podpirajo razumevanje delovanja človeka kot celote,
 • ima znanje in izkušnje z metodami osebnega in poslovnega coachinga, mentoriranja,
 • ima izkušnje in optimalne rešitve pri izboru kadrov, testiranju kadrov,
 • opravljanja redne in izredne razgovore z vašimi sodelavci,
 • vodjem je v podporo pri upravljanju s konfliktnimi situacijami, in dopolnjuje kompetence in veščine vodij za koristno rešitev situacij,
 • svetuje pri sistemu nagrajevanja, ocenjevanja delovne uspešnosti in motiviranja sodelavcev,
 • organizira, koordinira oz. izvaja usposabljanja za razvoj zaposlenih
 • Onboarding – uvaja nove zaposlene
 • analizira delovna mesta
 • podpira organizacijo pri učinkovitem komuniciranju in informiranju
 • podpora organizaciji pri sistematizaciji dela

Prihodnost uspešnih podjetij je v ukvarjanju s sodelavci s pomočjo zunanje neodvisne strokovne podpore.

POSLANSTVO SODOBNEGA KADROVSKEGA STROKOVNJAKA je vse bolj v strateški in podporni, ter svetovalni funkciji vodstva.

Hiter tempo je pustil pečat tudi na poslovnem področju. Težje ohranjamo prednosti naše dejavnosti in zato se je začel razvijati tako imenovan »outsourcing«, to pomeni zunanja podpora strokovnjakov. Tudi kadrovska dejavnost sodi v vedno več slovenskih podjetjih med delno notranje in prav tako zunanje storitve. Med tem ko večja podjetja zaposlujejo svoje lastne kadrovnike in dodajajo še zunanje kadrovnike kot specialiste, pa manjša podjetja in obrtniki zaradi nerentabilnosti notranjega kadrovnika, najemajo le zunanje strokovnjake iz področja upravljanja s kadri.

Avtorica: Mag. Phil. Mihela Baranašič Vidmar