Odsotnost z dela

Odsotnost z dela:

Raziskave dokazujejo, da je s pravilno izvedeno promocijo zdravja na delovnem mestu pričakovati bistveno manj izostankov kadra.

Poleg odsotnosti, ki so z Zakonom o delovnih razmerjih določene (dopust, izobraževanje, dela prosti dnevi,…), se ob veliki obremenitvi pojavlja (zdravstveni) absentizem, ko zaposleni na delovnem mestu pogosto in dolgo manjka zaradi zdravstvenih, ali včasih osebnih težav. Poleg absentizma je v zadnjem času zelo velika težava tudi prezentizem. V tem primeru je zaposleni sicer prisoten na delovnem mestu, vendar je pri delu močno ali celo povsem neučinkovit. Prezentizem je težaven tudi zato, ker je brez beleženja uspešnosti pravzaprav težko oceniti, koliko posameznik dela, oziroma ne dela. Do omenjene težave velikokrat prihaja v podjetjih, kjer bi odsotnost z dela pomenila prekinitev delovnega razmerja. V takem primeru je zaposleni bolan ali izgorel, vendar ne upa koristiti bolniške odsotnosti in na delo pride bolan, s tem pa so njegove sposobnosti močno oslabljene, zaradi prisotnosti pa utegnejo zboleti tudi ostali zaposleni.

Zavedati se moramo, da zaposleni na delovnem mestu v povprečju prebijejo vsaj osem ur dnevno. Vedno več je tudi zaposlitev z gibljivim delovnikom in takimi zahtevami, ki se kažejo v celodnevni pripravljenosti opravljanja službenih obveznosti. Poleg ostalih obveznosti tako posamezniku ne ostane veliko časa za skrb za zdravje, skrb za fizično pripravljenost,…

S primernimi ukrepi je potrebno poskrbeti za lastni človeški kapital, za pravi obraz podjetja.  Zdrave navade, primerno gibanje, telesna vadba na delovnem mestu,…, vse to so ukrepi, ki jih je treba izvajati tudi med delovnim časom ali v prostem času na pobudo in ob podpori delodajalca. Taki ukrepi delujejo tudi preventivno.

Odnosi v službi

Zdravi, motivirani in zadovoljni zaposleni bodo bolj učinkoviti in kot taki še večji doprinos podjetju. Potrebno se je zavedati, da vlaganje v zaposlene ni strošek, temveč naložba! V primeru odsotnosti z dela, predvsem tiste iz zdravstvenih razlogov, se bo po podatkih ta naložba še kako izplačala. Zaposleni bodo v povprečju manjkali kar za tretjino manj!

Če se ob naštetem zavedamo tudi, da se delovna sila stara in delovna doba daljša, so ukrepi nujni tako rekoč že včeraj.

Avtorica: Helena Kosi Odlak