Odškodninski zahtevki

Kot na mnogih področjih, tudi s področja varnosti posameznika, zagotovo velja rek: »Bolje preprečiti kot lečiti«. Pomembno se je torej usmeriti v preventivne ukrepe v upanju, da bo čim manjkrat sploh potrebno razmišljati o morebitnih nezgodah in njihovih posledicah.

 

Raziskave so pokazale, da ob pravilnem načrtovanju promocije zdravja na delovnem mestu, izvajanju ukrepov ter spremljanju napredka, število odškodninskih zahtevkov upade za kar 66 odstotkov. V veliki meri gre za upad števila nesreč ali poškodb, pogosto pa tudi za prevzemanje odgovornosti s strani zaposlenega, predvsem, kadar znotraj podjetja vladajo dobri odnosi in poteka kvalitetna komunikacija, kar je nenazadnje eden ključnih ciljev promocije zdravja na delovnem mestu.

Avtorica: Helena Kosi Odlak