NLP Nevrolingvistično programiranje

NLP ali Nevrolingvistično programiranje je eno najbolj priznanih in uveljavljenih tehnik komuniciranja. Je področje osebnega razvoja, ki posameznika spodbuja k razmišljanju, mu omogoča razumevanje človeškega potenciala in način komuniciranja na veliko globlji ravni. 

NLP ponuja zanesljivo podlago za učinkovit coaching, vodenje, vodenje, omogoča znatno osebnostno rast, poslovni napredek, večjo notranjo moč in učinkovitejšo komunikacijo. Raziskuje, kaj točno je tisto, kar nekoga naredi najboljšega v tistem kar dela. Išče optimalne načine, da ljudje dosežemo odlične ali celo vrhunske rezultate.

Osebni razvoj

NLP nevro-lingvistično programiranje  za osebni razvoj uporabljajo tisti, ki želijo izboljšati svoje odnose ali premagali izzive, kot so zmedenost, konflikt ali neodločnost, okrepiti čustveno odpornost.

Poslovni razvoj

V poslovni rasti se NLP uporablja napredovanje svoje kariere, ustanovitve novih podjetij, za povečanje učinkovitosti in vpliva vodenja.

Nevrolingvistično programiranje ponuja inovativen pristop k človeški komunikaciji in razvoju, ki temelji na načelu, da lahko s spreminjanjem načina razmišljanja ljudi spremenite, kako ljudje delujejo ali se obnašajo.

NLP DIPLOMA - predhodno znanje s področja NLP ni potrebno

Cilji programa NLP Diploma so

  1. spoznati in razumeti predpostavke NLP-ja
  2. spoznati in razumeti osnovne principe veščine in tehnike za:
  • obvladovanje čustvenih stanj
  • postavljanje ciljev in vpliv pozitivne naravnanosti na lastno vedenje in vedenje drugih
  • vzpostavitev dobrega stika in ciljno vodenje komunikacije z ljudmi
  • razumevanje delovanja in uporabe čustvenih zaznav pri komunikaciji, odnosih in nastopanju
  • izražanje kritike na konstruktiven način, ki gradi odnose

Program NLP Diploma – obvladovanje časovnih pritiskov

Program NLP Diploma – obvladovanje časovnih pritiskov

Program NLP Diploma – ključne kompetence vodenja

NLP ključne kompetence vodenja

Komu je program namenjen in kakšna je možnost uporabe programa

Program je vsesplošno uporaben in ga lahko uporabljajo podjetniki, managerji, vodilni in vodstveni delavci za spodbujanje ustvarjalnosti v timu, oblikovanje identitete podjetja, gradnja boljših odnosov med zaposlenimi in odkrivanju potencialov posameznika.
Predavatelji in učitelji za obvladovanje učnih težav, motivacijo, oblikovanje boljših strategij učenja in poučevanja.
Zdravniki za izboljšanje komunikacije s pacientom, obvladovanje stresa.
Osebni svetovalci za poglobitev v razgovorih in učinkovitejše postavljanje vprašanj.
Prodajalci in tržniki za kreativno komuniciranje s trgom in strankami, za doseganje boljših prodajnih rezultatov.
Kadrovniki za izvedbo dobrega intervjuja, boljšega svetovanja in ocenjevanja zaposlenih.
Posamezniki za osebni razvoj, samomotivacijo, uspešnost na vseh življenjskih ravneh.

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si