Nezgode pri delu

Področje varstva pri delu v Sloveniji ureja Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki tudi določa katere izmed ukrepov je delodajalec primoran sprejeti in izvajati za dobro svojih zaposlenih in podjetja kot takega.

Ureditev varnega delovnega mesta je v prvi vrsti odgovornost delodajalca, potrebno pa se je zavedati, da ima svojo vlogo tudi vsak izmed zaposlenih. Spodbud ali usmeritev, da delodajalec svoje zaposlene usmerjal k varnejšemu delu, pravzaprav ni. Četudi statistični podatki, ki so izsledki raziskav pričajo, da je denar vložen v zaposlene z  namenom krepiti njihovo zdravje in zagotavljati njihovo varnost, naložba in ne strošek, ne obstaja mehanizem, ki bi delodajalca spodbujal k večji angažiranosti pri skrbi za varnost zaposlenih.

Potrebno je torej narediti korak k bolj varnim delovnim mestom, ukrepe pa morajo upoštevati tako vodilni v podjetju, kot tudi zaposleni. Ob pravilni implementaciji se bo po podatkih raziskav, odstotek nesreč korenito zmanjšal, po ocenah kar za 45%!

Avtorica: Helena Kosi Odlak