Nehajte biti šef in postanite vodja!

Ni vsak vodja šef in vsak šef še zdaleč ni vodja. Raziskave kažejo, da so najuspešnejša podjetja ravno tista, na čelu katerih so šefi, ki so hkrati tudi dobri vodje. Na prvi pogled se morda zdi, da opisujemo dve plati iste medalje. Mnogi besedi zamenjujejo ali ju celo enačijo, vendar se je potrebno zavedati, da nikakor ne gre za enainisto reč. 

ŠEF: je nekdo, ki ima glavno besedo v podjetju. Za njegov glavni cilj velja, da morajo biti stvari postorjene. Da jih doseže, izdaja ukaze, preko tega pa poskuša ostati v centru pozornosti.  Sodelavci so zanj podrejeni posamezniki, ki imajo svoje funkcije in jih ne vidi kot enakovredne.  Ker je lahko opredeliti kaj naj kdo dela, lahko posameznike po mnenju takega šefa, po potrebi zamenja z novimi ljudmi.

VODJA: kadar ima glavno besedo v podjetju tudi on želi, da so stvari postorjene, vendar va ta namen ne izdaja ukazov, temveč želi zaposlene primerno motivirati in jih s tem opolnomoči za doseganje rezultatov. Vzpodbuja jih na njihovi poti k uspehu in jih usmerja, namesto da bi jim ukazoval. Zaposlene ima za enakovredne člane, kar jim daje jasno vedeti. Zaveda se, da ljudje niso le številke in jih ni mogoče preprosto zamenjati, zaposlene vidi kot bistveno vrednost podjetja.

Če želite uspešno podjetje in zadovoljne zaposlene, če želite preprečiti odhajanje vašega najkvalitetnejšega kadra in ste šef podjetja, pomislite koliko vodje je v vas. Slaba stran bistvene razlike med šefom in vodjo je sicer dejstvo, da nikakor ne pomenita istih lastnosti, dobra stran pa je zagotovo dejstvo, da se da večino veščin dobrega vodje priučiti.