Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Ste se prijavili na razpis in ste med prejemniki sredstev v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile JR ASI 2021? Kako naprejP

Želite v vašem podjetju še izboljšati rezultate?

Sedaj imate možnost pridobiti finančna sredstva saj je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) objavil, nov (tretji) razpis JR ASI 2021.

Predmet razpisa je pridobitev nepovratnih sredstev za pripravo strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (do 100% stopnja financiranja) ter 1.800 EUR nepovratnih sredstev za vsakega zaposlenega nad 50 let (tudi 100% stopnja financiranja).

Razmišljate, da bi znanja vaših zaposlenih izpopolnili?

Pridobljena sredstva so namenjena pripravi strategije ter vsem izobraževanjem in usposabljanjem – za dvig strokovnih znanj, kot tudi za namene osebnostne rasti ter motivacijskih in coaching programov za dvig osebnostnih in poslovnih kompetenc, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Delovna sila se nezadržno stara. Demografske projekcije za Slovenijo predvidevajo še večje spremembe v starostni strukturi družbe – deleža delovno sposobnega prebivalstva. V Sloveniji bo leta 2022 vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Poskrbite za vaše starejše zaposlene tako, da bodo kljub letom za vaše podjetje še vedno učinkoviti. S tem razpisom vam sklad omogoča financiranje dejavnosti v okviru aktivnega upravljanja s starajočo se delovno silo. Izkoristite ponujeno priložnost v korist vaših zaposlenih in v končni fazi dobrobit vašega podjetja.

Dovolite, da vam uredimo razpisno dokumentacijo vi pa svojo pozornost usmerite v vaš posel!

Dovolite, da vam uredimo razpisno dokumentacijo vi pa svojo pozornost usmerite v vaš posel!

Naše reference za ta razpis?

Enak razpis je bil objavljen že 2017 (JP ASI 2017) in 2019. Na razpisu JP ASI 2017 in JP ASI 2019 smo sodelovali z več kot 60 podjetji, za katere smo pripravili tako strategije za učinkovito upravljanje s starejšim kadrom kot tudi načrte osebnega in poklicnega razvoja njihovih zaposlenih. Veliko število zaposlenih iz teh podjetij pa se je udeležilo tudi delavnic, izobraževanj, treningov ter coachingov, ki jih organiziramo. 

Na katerih področjih vas lahko podpremo? Z našimi strokovnjaki rešimo vaše izzive pri:

 • identifikaciji izgub in optimizaciji procesov dela
 • razvoju zaposlenih
 • razvoju vodstvenih kompetenc in sodobnega pristopa k vodenju kadrov
 • dvigu digitalnih kompetenc
 • razvoju prodajnih veščin
 • promociji zdravja na delovnem mestu

Področja usposabljanj, ki jih pokrivamo

Pokrivamo sledeča področja usposabljanj: promocijo zdravja na delovnem mestu, dvig digitalnih kompetenc, razvoj prodajnih veščin, tehnik komunikacije in gradnje odnosov, nasvete fizioterapevtov, osebnih trenerjev in prehranskih svetovalcev, pa vse do razvoja vodstvenih kompetenc ter sodobnega pristopa k vodenju kadrov.

V kolikor gre za podjetja, ki zaposlujejo večje število zaposlenih usposabljanja prilagajamo potrebam podjetja.

Prevzamemo lahko torej celotno potrebno administracijo: vse od priprave ponudbene vloge na razpis, do priprave strategije, načrtov osebnega poklicnega razvoja zaposlenih pa vse do poročanja in komunikacije s skladom.

Časa bo zelo malo, saj je potrebno do 31.12.2021 porabiti kar 40% prejetih sredstev, kar 20% pa že do konca septembra. Da boste sredstva pametno naložili morate najprej ugotoviti vaše potrebe, zato ne odlašajte in nam zaupajte celostno vodenje projekta JR ASI 2021.

V celoti prevzamemo komunikacijo z Javnim skladom ter obvezno operativno poročanje in vas tako časovno razbremenimo.

Kaj še pridobite, v kolikor pripravo dokumentacije zaupate nam?

S sodelovanjem vam bomo brezplačno celostno uredili tudi promocijo zdravja na delovnem mestu, ki je zakonsko obvezna že od leta 2011. Le celosten in trajen pristop prinaša dolgoročne pozitivne koristi zato bomo v načrt promocije zdravja na delovnem mestu vključili prav vse vaše zaposlene in ne samo vključene v razpis JR ASI 2021. Uredili vam bomo potrebno dokumentacijo, izvedli celostno analizo ter skupaj z vami pripravili letni program, ki bo dodatno okrepil in dvignil klimo vašega podjetja. Ne verjemite nam prepričajte se sami v pozitivne učinke promocije zdravja na delovnem mestu

Kakšna je učinkovita strategija?

 • usklajena je s celovito kadrovsko strategijo podjetja
 • upošteva starostno strukturo vseh zaposlenih
 • upošteva procese
 • obstoječ sistem dela
 • vizijo razvoja podjetja
 • skladna s cilji podjetja

Razvoj starejših zaposlenih se smiselno prepleta z aktivnostmi mlajših zaposlenih in s tem poskrbi za medgeneracijski prenos znanj in izkušenj ter krepi medsebojno spoštovanje in sodelovanje med generacijami.

Postopek izdelave strategije se s strokovnjaki iz podjetja Pios lotimo skupaj z vodstvom in ključnimi zaposlenimi sistematično po korakih:

 • ugotovimo potrebe podjetja
 • analiziramo obstoječe stanje
 • opredelimo prednostna področja (poudarek na upravljanju s starejšimi zaposlenimi)
 • definiramo cilje in ukrepe izbranih prednostnih področij področij
 • na podlagi izvedene analize svetujemo pri načrtovanju ukrepov, ustrezni komunikaciji in formalizaciji strategije

Izkoristite naše znanje in se nam pridružite!

Reference: