Kontrola napredka

Kontrola napredka je zelo pomembna v procesu načrtovanih aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu

V procesu kontrole napredka določimo, kako se bodo aktivnosti, ki smo jih načrtovali vrednotile. Pri tem je zelo pomembna povratna informacija zaposlenih in vodstva o zadovoljstvu aktivnosti. Zaposleni so tisti, ki načrtovane aktivnosti izvajajo. S povratno informacijo, ki jo prejmemo, lahko načrtovanje aktivnosti bolj prilagodimo potrebam, težavam in željam tako zaposlenih, kakor tudi vodstva.

  1. Izvedba aktivnosti vrednotenja

Vrednotenje opravimo po izvedbi vsake aktivnosti iz načrta promocije zdravja (usposabljanja, izobraževanja, promocije ali drugih dogodkov).
Merimo:

  • zadovoljstvo zaposlenih z določeno aktivnostjo,
  •  vsebino, organizacijo (v kolikor smo imeli zunanjega izvajalca) in strokovnost določene aktivnosti in ustreznosti.

V procesu kontrole napredka je pomemben čas pridobivanja podatkov. V kolikor vas zanimajo spremembe v vedenju posameznikov je priporočeno zbiranje podatkov pred vpeljavo programa ter tudi kasneje po pol leta in po enem letu vpeljave programa.

V procesu kontrole  napredka se postavlja temelje za POPRAVKE, IZBOLJŠAVE in NADGRADNJO načrtovanja promocije zdravja na delovnem mestu.

  1. Izvedba aktivnosti kontrole napredka.
  • kontrola procesnega vrednotenja (kakovost izvedenih aktivnosti, vključenost ciljnih skupin – ali so bile vključene vse ciljne skupine, ki jim je bila aktivnost namenjena, upoštevanje časovnih rokov – ali so bile aktivnosti izvedene v skladu s terminskim rokom, ustreznost vodenja,
  • kontrola rezultatov ali smo dosegli zastavljene cilje,
  • kontrola učinkov – hitreje vidni učinki so v informiranosti zaposlenih o zdravju, znanje povezano z deževnim znanjem, motiviranostjo o spremembi življenjskega sloga, informiranosti kam in na koga se obrniti v primeru stiske, težav….
Kontrola napredka