KAKO OBVLADOVATI TRENUTNO SITUACIJO?

Vse, kar se sedaj dogaja, vpliva na vsakega posameznika, na družbo in podjetja. Ob teh nenehnih vsakodnevnih spremembah je prisotna negotovost in strah, ki občutek neobvladovanja situacije samo še povečuje. Zaposleni v podjetjih se obračajo na vodje, od katerih  se v tem trenutku pričakuje veliko, morda celo nemogoče. Vodstva podjetij se sprašujejo kako ukrepati, kaj narediti za stabilnost, kako  poskrbeti za zaposlene in še bi lahko naštevali… Vsi smo samo ljudje in normalno je, da je tudi vodje strah, so jezni in se sprašujejo zakaj se to dogaja in kako naprej?

Ukrepajmo pravi čas.

Kaj lahko v resnici nadzorujemo in obvladujemo? Kje imamo moč?

Ključnega pomena je naša naravnanost, komunikacija in odzivanje na situacijo. Usmerjena notranja in zunanja komunikacija predstavlja osnovo za učinkovito razmišljanje in delovanje. Takšna komunikacija pomaga utrjevati in graditi še boljše odnose, privede do objektivnega razmišljanja in privede do aktivnosti, tudi proaktivnosti, kreativnosti in zelo potrebnega življenjskega optimizma.

Kako pa to dosežemo?

Strokovne sodelavke za komunikacijo in opolnomočenje kadrov mag.phil. Mihela Baranašič Vidmar in Iris Magajna, NLP master in M2M Coach pripravljata on-line usposabljanja opolnomočenja, komunikacije in notranjega procesiranja za ohranjanje stabilnosti in občutka za obvladovanje situacije.

Opolnomočenje zaposlenega kot pomemben element obvladovanja uspešnega poslovnega procesa

Kaj pomeni opolnomočiti zaposlene? V praksi to pomeni, da zaposlene usposobimo do takšnega nivoja, da 90% svojih nalog ali več opravljajo povsem samostojno in na način, da so večinoma rezultat njihovih odločitev, ki jih vsakodnevno sprejemajo.

Zaposleni sicer v procesu dela sledijo navodilom in smernicam, ki jih prejmejo od nadrejenih. Imeti pa morajo nadzor nad svojimi dejanji in moč sprejemanja lastnih odločitev, saj le-tako za sprejete odločitve oz. dejanja in njihove posledice odgovarjajo sami. Tako zaposleni odgovornosti za svoje odločitve in opravljeno delo ne morejo predati oziroma preložiti na sodelavce in/ali nadrejene. Gre za vzbuditev občutka soodgovornosti. Soodgovornost je ena izmed vrednot prihodnosti.

Podjetja, ki so pomen opolnomočenja svojih zaposlenih sposobna pripoznati, sprejeti in ustrezno vpeljati v svoj poslovni proces, bodo v prihodnjih letih pridobila veliko konkurenčno prednost.

Ozavestiti je potrebno, da je za zaposlene ključnega pomena to, da tudi oni razumejo potrebe podjetja v katerem delajo, da razumejo, da so ključni sestavni del svojega podjetja in da s svojimi odločitvami vplivajo na procese in izid poslovanja. Le tako lahko zaposleni uspešno prilagajajo in oblikujejo tudi lastne cilje in prioritete ter uspešno koordinirajo in uravnotežijo poslovno in zasebno življenje. Opolnomočenje je torej eden izmed najsodobnejših pristopov v obvladovanju poslovnih procesov. Da pa zaposleni lahko to ozavestijo, potrebujejo podporo v vodstvu.

V proces opolnomočenja je nujno potrebno vključiti znanje uporabe ustrezne komunikacije na vseh nivojih in relacijah v podjetju. Nujno potrebno je zavedanje ustrezne verbalne in neverbalne komunikacije, kot tudi zavedanje nedopustne komunikacije. Poznati je potrebno ključne zakone komunikacije, ki pozitivno vplivajo na celotno organizacijsko klimo in kulturo. Znanje uporabe ustrezne komunikacije seveda nujno potrebujejo kadrovniki, nič manj pa vsi zaposleni na vseh ravneh podjetja. Podjetje mora razviti win-win strategijo z različnimi pristopi in veščinami na različnih ravneh: od vodstva do zaposlenih in obratno ter horizontalno – torej med zaposlenimi.

👉🏻Kaj torej določa naše vedenje in vedenje naših zaposlenih?
👉🏻Kako doseči konstruktivno vodenje in proaktivnost zaposlenih?
👉🏻Kako spoznati in se zavedati svojih zmožnosti in zmožnosti svojih zaposlenih?
In najpomembnejše:
👉🏻 Kako ta proces vpeljati v svoje podjetje?

Organizacijski procesi v majhnih, srednjih in velikih podjetjih so različni. A vsi imajo nekaj skupnega: zaposlene. Nabor različnih posameznikov, ki ima vsak svoje želje, cilje in pričakovanja. Razumevanje potreb, ciljev in pričakovanj zaposlenih je začetek vzpostavljanja procesa soodgovornosti. Z dobro zasidranim občutkom zaupanja zaposlenih, da jih vodje razumejo, pripoznavajo in spoštujejo, se prične proces pripadnosti in predanosti. Rezultat? Zadovoljni in predani zaposleni.

Nobeno podjetje ni premajhno in nobena korporacija prevelika, da ne bi bila sposobna imeti ključnega cilja – zadovoljne in motivirane zaposlene predane svojemu delu.

Rast vsakega posameznika je osnova za rast zdravega in uspešnega podjetja.

Sedaj se učimo lekcije prilagajanja spremembam in to še niso zadnje. Še več jih lahko pričakujemo. Zato ukrepajmo, pripravimo se nanje, delimo znanje in informacije, da postanemo oz. ostanemo prožni.

Na poti k odličnosti!

Na pot k zmagi.