Usposabljanja iz varstva in zdravja pri delu je pomembno, saj zaposleni ozavesti s kakšnimi nevarnostmi se na delovnem mestu lahko sreča in kako naj v določenih situacijah reagira, da bo zavaroval sebe in svoje zdravje.

Usposabljanja iz varstva pri delu morajo opraviti:

  • direktorji v podjetju, (s.p. in vse gospodarske družbe (d.o.o., d.n.o…);
  • zaposleni v podjetju;
  • honorarno zaposleni v podjetju, tudi dijaki in študentje.

Varnost pri delu se nanaša na delovno mesto v širšem smislu (v podjetju ali na terenu, službena potovanja, itd)

Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje za varno delo za vse delavce:
·  ob sklenitvi delovnega razmerja, razporeditvi na drugo delovno mesto
·  ob spremembi delovnih pogojev oziroma uvajanju nove tehnologije
·  periodično na osnovi izjave o varnosti z oceno tveganja (1-5 let odvisno od narave dela)

Delodajalec je dolžan delavca usposobiti za varno opravljanje dela:
– ob sklenitvi delovnega razmerja;
– ob razporeditvi na drugo delo;
– ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter
– ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Kaj v primeru, kadar ste se vi ali vaši zaposleni usposabljanja iz varstva in zdravja pri delu že udeležili v nekem drugem podjetju?
Ker je vsako usposabljanje in dokumentacija iz varstva pri delu vezano na vaše novo podjetje, zato opravljenega usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu pri prejšnjem delodajalcu ni veljavno in ga ne morete uveljaviti.

Zakonska obveznost usposabljanja

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) je delodajalec dolžan zagotoviti usposabljanje za varno opravljanje dela vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom tako za redno zaposlene kot tudi za pogodbeno zaposlene delavce! Hkrati pa mora opraviti usposabljanje tudi vsak podjetnik sam.

Za podjetja, ki usposabljanja nimajo izvedenega predpisana denarna kazen znaša najmanj 1.251,88 EUR.

Izvajanje ukrepov iz področja Varnosti in zdravja pri delu

Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si