Izvajanje ukrepov iz področja Varnosti in zdravja pri delu

Delodajalec izvaja ukrepe, tako da pri tem upošteva naslednja temeljna načela:

 • izogibanje nevarnostim;
 • ocenjevanje tveganj;
 • obvladovanje nevarnosti pri viru;
 • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta
 • in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških
 • postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in
 • proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter
 • pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine
 • (humanizacija dela);
 • prilagajanje tehničnemu napredku;
 • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
 • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo
 • dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
 • dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
 • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Dovolite, da celotno skrb na tem področju prevzamem mi! Vi se posvetite vašim ključnim nalogam!