Druge storitve

Varnost pri delu

Zagotavljanje zdravja in varstva pri delu mora biti glavna skrb vsakega zaposlenega in seveda tudi odgovornega delodajalca.

Požarna varnost

Skladno z ZVP je vsak delodajalec obvezen upoštevati predpisane ukrepe varstva pred požarom s ciljem preprečevanja nastanka požarov.

Naše stranke

Galerija

Varnost pri delu

Izvajanje ukrepov

Odgovornost

Požarna varnost

Kazenske določbe

Aktivna požarna zaščita