Delaj uspešno, delaj v timu

Delaj uspešno, delaj v timu.

Sposobnost delovanja v timu je ena najbolj zaželenih lastnosti, ki jih vsak dober delodajalec želi od slehernega zaposlenega. Delodajalci se vedno bolj zavedajo, da je zadovoljen, motiviran in dobro povezan tim ključ do uspeha podjetja. Pri tem se je potrebno zavedati, da je timsko delo povsem preprosta, a hkrati zahtevna lastnost dobro uigrane skupine ljudi. In ko smo že pri skupinah, zavedati se je potrebno, da vsaka skupina nikakor ni tim, dober tim pa je vedno sestavljen iz odlične skupine posameznikov

Nihče ne more sam žvižgati simfonije. Za to je potreben ves orkester.  H.E.Luccock

Kako torej doseči, da boste s svojimi sodelavci delovali kot dobro uigran tim?

Če boste lončnico postavili v kot sobe potem pa ji le tu in tam namenili nekaj kapljic vode, verjetno ne bo ravno bohotno cvetela. Podobno je s skupino sodelavcev v podjetju, ki predstavljajo vaš tim.

Najpomembnejši in hkrati prvi korak, ki ga naredite, je da vsak izmed članov tima povsem razume cilje in svojo funkcijo v timu. Delo razdelite tako, da je vsakomur »pisano na kožo«, pomembno je tudi strinjanje z nalogami. Da boste naloge dobro zastavili, je pomembno, da svoj tim poznate, poznate tudi prednosti in slabosti vsakega izmed članov. Morda skličite sestanek in predlagajte, naj sodelavci sami predlagajo, katera od zadolžitev jim najbolj »leži«.

Drugi korak je način, kako boste znotraj tima komunicirali. Udeležencem dajte vedeti, da je doprinos vsakega izmed njih pomemben. Nikoli članov svoje ekipe ne kaznujte, kadar se ne strinjajo, velikokrat je prav nestrinjanje ključno za pomembne spremembe.

Komunicirajte odprto, odkrito in spoštljivo. Vsak član naj začuti, da lahko pove svoje ideje. Potrudite se, da boste vsakomur prisluhnili, zastavili tehtna vprašanja. Le tako boste vedeli »kdo pije in kdo plača«.

V članih vzbudite občutek pripadnosti. To boste dosegli s posluhom, konstruktivno debato in podporo. Ponekod z manjšo pozornostjo celo nagrajujejo najboljšega timskega igralca meseca, kar zna biti odlična pozitivna vzpodbuda.

Spodbujajte inovacije, bodite veseli drugačnega pogleda na izziv. Ob tem se poskusite izogniti izjavam kot je: To ne deluje. To smo že preskusili. Kakšna trapasta ideja,.. in podobno. Prava moč dobrega tima se skriva prav v raznolikem pogledu na svet, raznovrstnih idejah in v različnih pristopih k reševanju nalog!

Poskrbite, da boste zgladili nesoglasja, se vsi strinjali z rešitvami. Podpiranje konfliktov, ali odločanje za »katero stran« se boste odločili zavzeti, je kontraproduktivno!

Vodstveni kader naj s timom tesno sodeluje, spremlja napredek in svoje zaposlene spodbuja. Če le ta timskega dela ne podpira, tudi tim ne more delovati!

 

Foto: pixabay.com, pexels.com