Analiza

Pravilen pristop se začne pri vodstvu. Vodstvo je najpomembnejši deležnik, ki ustvarja podporno okolje v podjetju.
Kvalitetna analiza, ki se v podjetju izvede med vsemi zaposlenimi pomaga odkriti tista področja, kjer ciljne aktivnosti promocije zdravja zaposlenim in celotni organizaciji prinesejo največ koristi. Prav analiza stanja zdravja in počutja je ključno izhodišče za izdelavno načrta promocije zdravja na delovnem mestu. Analiza mora biti usmerjena v tiste težave, ki jih imajo zaposleni v podjetju in proti tistim obremenitvam ter škodljivostim, ki jih zaposleni občutijo kot težavo. Z analizo pridobimo podatke o zdravstvenem stanju zaposlenih, tveganjih, obremenitvah in izpostavljenosti stresorjem na delovnem mestu. Analiza stanja v organizaciji zajema pripravo nabora podatkov za predstavitev obstoječega zdravja na delovnem mestu.

Najpogostejši razlog za neuspeh  izvedbe promocije zdravja na delovnem mestu je nezadostna analiza stanja zdravja in počutja zaposlenih v podjetju.

Promocija zdravja na delovnem mestu