VIDEO

Play Video

Imate težave z obvladovanjem procesov?

Upravljanje poslovnih procesov predstavlja vsa prizadevanja podjetja oz organizacije, da procesi, ki se odvijajo pripomorejo k uresničitvi strateških ciljev preko izboljšav, urejanja izvedbe in vodenja osnovnih poslovnih procesov. Z izboljšavami poslovnih procesov težimo k večji učinkovitosti.

V podjetju oz organizaciji se na podlagi zbranih podatkov  identificira neučinkovitosti in zastoje, ki jih spremenimo in izboljšamo.

Play Video

Kaj lahko v resnici nadzorujemo in obvladujemo? Kje je imamo moč?

Ključnega pomena je naša naravnanost, komunikacija in odzivanje na situacijo. Usmerjena notranja in zunanja komunikacija predstavlja osnovo za učinkovito razmišljanje in delovanje. Takšna komunikacija pomaga utrjevati in graditi še boljše odnose, privede do objektivnega razmišljanja in privede do aktivnosti, tudi proaktivnosti, kreativnosti in zelo potrebnega življenjskega optimizma.

Play Video

ZAKLJUČEVANJE IN PRAZNOVANJE

Zaključevanje projekta je del strategije izvajanja projekta in ga vključimo v proces. projekt je zaključen, ko so zaključene tudi vse aktivnosti. Naše vznemirjenje ob koncu projekta je seveda odvisno od velikosti projekta, števila vključenih oseb, trajanja projekta, pomembnosti, zahtevnosti in finančnega vložka. Ne vplivajo vsi projekti enako na nas, imajo pa enake faze izvajanja. Ob zaključku projekta organizirajmo praznovanje, kjer lahko deležniki izrazijo svoje občutke, pa naj bo to radost, razočaranje ali žalost. Kajti, če tega ne naredimo, v procesu nekaj manjka, ni zaključka. Zadeva je še odprta in jo nekako nosimo s seboj. Nekateri to čutijo kot obremenitev. V tej fazi imamo priložnost podeliti nagrade, darila, izraziti zahvalo in hvaležnost.