Akademija za vodje Prihodnosti

Se tudi vam dogaja:

 • Da ste preveč obremenjeni z operativnim delom?
 • Da se počutite neučinkovite, ko komunicirate v kriznih situacijah, ter v času stalnih sprememb?
 • Da se dogovorjenih stvari držijo le nekateri?
 • Da so vaši sodelavci nezadovoljni in ne dosegajo pričakovanih rezultatov podjetja, ker se čutite premalo kompetentni za vodenje ljudi?

Uspešna podjetja se hitro odzivajo in so izjemno prožna v prilagajanju vsem spremembam.

Akademija za vodje Prihodnosti

Neizprosna konkurenca, globalizacija in nenehni napredek tehnologije in poslovnih procesov zahtevajo od podjetij hitro odzivnost in izjemno prožnost v prilagajanju vsem tem spremembam. Program Akademija za vodje prihodnosti vas bo opolnomočil s potrebnimi znanji in orodji, s pomočjo katerih se boste transformirali v uspešnega vodjo. Spoznali boste tudi učinkovite metode motiviranja sodelavcev, s katerimi boste v vaše podjetje vpeljali v moderno organizacijsko kulturo.

Zakaj je ta akademija prava za vas?

Odgovorite na naslednja vprašanja z DA ali NE (obkrožite):

 1. Ali intenzivno spremljam spremembe na trgu?
 2. Ali že danes reagiram na te spremembe?
 3. Ali sem opolnomočen za spremembe?
 4. Ali sledim kadrovskim spremembam?
 5. Ali zaključim vse procese sprememb z rezultatom, ki pomeni obstoj na trgu, povečan dobiček, rast podjetja in biti del digitalizacije, industrija 4.0?

V kolikor ste odgovorili na vsaj 2 vprašanja z NE, je zdaj pravi trenutek in čas, da spremenite odgovor v DA.

Zakaj je ta akademija pomembna za vas?

Ljudje delujemo v svojem začaranem krogu misli in vzorcev. Mnogokrat mislimo, da vemo, v čem je problem in ga rešujemo po svojih najboljših močeh. Rezultata pa ni. Velikokrat je situacija drugačna, kot je naša predstava – problem pa je v bistvu drugje. 
Ali vedno znova sprejemate podobne odločitve, ki dajejo enake rezultate? 80% odločitev sprejemamo avtomatično, iz podzavesti, ne da bi zares premislili, kaj in kako bi bilo najbolje.

Akademija vam bo pomagala:

 1. Razviti, nadgraditi in usvojiti:
  ✓ Kompetence vodenja s konkretnimi orodji za vodenje sodelavcev in sebe
  ✓ Kompetence komunikacije, obvladovanje časa in samoorganizacijo
  ✓ Veščine za obvladovanje stresa in razvoj osebne moči
  ✓ Jasno postavljanje ciljev ter njihovo uresničevanje
  ✓ Analizo in evalvacijo povratnih informacij
  ✓ Protokole in korake pri uvajanju sprememb
  ✓ Timsko delo, (samo)motivacijo
  ✓ Vašo perspektivo vodenja in voditeljstva bo obrnilo za 100%.
 2. Prispevati k razvoju vodij in sodelavcev na področju vodstvenih veščin za uspešno doseganje ciljev na delovnem mestu, za učinkovito usklajevanje med sodelavci ter za dvig zavzetosti zaposlenih.
 3. Soustvariti dobre odnose in dobro počutje na delovnem mestu v vašem podjetju.
 4. Doseči usklajeno karierno in družinsko ter osebno ravnovesje.
 5. Dvigniti svoj količnik vodenja

V 8 modulih do VODJE PRIHODNOSTI

Moduli od 1-4 Akademija za vodje prihodnosti

MODUL #1 Analiza
Analize so nujni sestavni del vsakega procesa uvajanja sprememb v podjetju. Z analizo določimo kakšno je trenutno stanje.

MODUL #2 Leadership
Direktor, vodja ne vodi le procesov, financ, prodaje, nabave, proizvodnje, temveč tudi in predvsem in vedno bolj vodi tudi ljudi, sodelavce.

MODUL #3 Odnos
Temelji razumevanja delovanja človeka, odnosa do sebe, sodelavcev, vlog in nalog v podjetju.

MODUL #4 Komunikacija
Vsak človek komunicira in dojema komunikacijo na svoj način, kako pomembna je povratna informacija, kaj narediti z njo.

MODUL #5 Timsko delo
Kako zanesljivo in učinkovito delovati v timu in doseči, da bodo podrejeni sledili skupnim ciljem in bodo pri tem čim bolj motivirani.

MODUL #6 Motivacija
Zaposleni so v podjetju motivirani, če je organizacijska kultura usmerjena  motivirajoče, z ustreznimi slogi vodenja, kakovostnim internim komuniciranjem in spodbudnim sistemom nagrajevanja.

MODUL #7 Cilji
Metoda SMART (pametnega) postavljanja ciljev je eno najbolj uspešnih orodij, ki poveča vašo možnost doseganja zastavljenega cilja.

MODUL #8 Čas
Največja vrednota vodij, managerjev, direktorjev je učinkovita razporeditev časa je časa za obvladovanje vseh nalog in aktivnosti.

Moduli od 5-8 Akademija za vodje prihodnosti

Na Akademiji za vodje prihodnosti vam ponujamo rešitve:

 • kako delovati, da vam bodo sodelavci sledili,
 • tehnike postavljanja vprašanj in aktivno poslušanje ter povratna informacija,
 • sklepanje dogovorov kot način vodenja,
 • organizacijska klima in kultura kot podpori vodenju,
 • sodobni načrt krepitve produktivnosti in uspešnosti (organizacijska energija in energija posameznika – vrste in vpliv),
 • orodja dobrih vodij (različni tipi konfliktov in reakcije ter obvladovanje konfliktov),
 • orodja za učinkovito vodenje sestankov,
 • vodenje timov (motivacija, spodbujanje, vloge, deligiranje, odnosi.
Na poti k odličnosti

KONTAKTNI PODATKI

PIOS 365 d.o.o.
ID za DDV: SI17070325

Phone: +386 51627054

Email: info@pios.si

Web: www.pios.si